Siirry sisältöön

Suomessa on nykyisin melko laajalti tarjolla kiertotalouteen liittyvää koulutusta, mutta tarjonnasta on vaikea saada kattavaa kokonaiskuvaa. Tätä varten useat eri toimijat ovat koostaneet tietoa koulutustarjonnasta sivuilleen. Alla on listattuna näitä kokoavia sivustoja ja hankkeita.

Koulutusta kiertotalouteen -sivusto

Koulutusta kiertotalouteen –sivusto kokoaa Suomessa järjestettävät kiertotalouden kurssit ja koulutukset. Sivustolla voi ilmoittaa oman organisaationsa järjestämistä kiertotalousaiheisista koulutuksista.

Materiaalit kiertoon -sivusto

Materiaalitkiertoon.fi-sivustolle kootaan tietoa ammattikorkeakoulujen kiertotalousopintojen tarjonnasta. Koulutusindikaattori kuvaa kiertotalouteen liittyvää opintotarjontaa ammattikorkeakouluissa. Indikaattorissa seurataan kiertotalouteen liittyvien kurssien opintopistemäärää. Suomessa on 22 ammattikorkeakoulua ja kouluverkosto on alueellisesti varsin kattava, joten indikaattorin kautta on mahdollista seurata koulutustarjonnan kehittymistä eri puolilla maata. Tiedot kiertotalouskursseista on kerätty ammattikorkeakoulujen verkkosivujen opinto-oppaista sekä suoraan koulujen yhteyshenkilöiltä. Lisäksi seurataan opintotarjonnan kehitystä Koulutusta kiertotalouteen -verkkosivuston tietojen pohjalta.

Opintopolku

Opetushallituksen ylläpitämä Opintopolku-palvelu kokoaa korkeakoulujen tarjoamat koulutukset ja tutkinnot.

Sitran kiertotalouteen liittyvät oppimateriaalit ja kurssit

Sitra kehitti vuosina 2017-2019 kiertotalouden oppimateriaaleja ja kursseja yli 50 oppilaitoksen kanssa. Sivustolta löytyvät hankkeiden tuloksena koostetut peruskouluun ja toiselle asteelle kehitetyt ilmaiset oppimateriaalit, jotka kuka tahansa voi ottaa vapaasti käyttöönsä. Sitra on koostanut oppeja ja vinkkejä kiertotalouskoulutuksen kehittämiseen (2019).

Poimintoja kiertotalouteen liittyvistä koulutuksista

  • Kiertotalous.nyt-kurssi tarjoaa korkeakoulutasoista opetusta kiertotalouden perusteista. Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia ja se soveltuu kaikkien alojen opiskelijoille, sekä käytettäväksi muussa koulutuksessa esimerkiksi järjestöissä tai yrityksissä. Kiertotalous.nyt
  • Vastuullinen kiertotalous liiketoimintana -koulutus yrityksille (Excellence Finland) Vastuullinen kiertotalous liiketoimintana
  • Kiertotalouskortti on Lappian tarjoama kurssi yksilöille, yrityksille sekä kuntien ja kaupunkien työntekijöille. Kiertotalouskortti
  • Circular design -ohjelmassa pilotoidaan yrityksille suunnattua koulutus- ja sparrausohjelmaa kiertotalouden mukaisesta suunnittelusta yritysten johdolle sekä muotoilusta ja tutkimus- ja kehittämistyöstä vastaaville henkilöille. Vuoden mittainen kehitysohjelma alkaa syksyllä 2022. Mukaan mahtuu noin 40-50 yritystä. Ethica Oy ja Design Forum Finland koordinoivat hanketta.

Vähähiilinen kiertotalous

Green Building Council Finland (FIGBC) on koonnut sivulleen tahoja, jotka järjestävät vähähiiliseen kiertotalouteen liittyvää täydennyskoulutusta KIRA-alan ammattilaisille. rakennakiertotaloutta.fi/koulutukset/(siirryt toiseen palveluun)

Näitä tahoja on koottu myös tähän Kiinteistö- ja rakentamisalan vähähiilisen kiertotalouden täydennyskoulutuspalettiin: Rakentamisen kiertotalouden täydennyspaletti(siirryt toiseen palveluun)

Esimerkkejä rakentamisen kiertotalouteen liittyvistä koulutuksista

Rakennusalalle on tarjolla myös useita kiertotalouden verkkokoulutuksia, joihin voi tutustua alla.

  • RAKI-koulutus (Rateko): Rakentaminen ja kiertotalous RAKI on maksuton verkkokoulutus. Koulutus kokoaa rakentamisen hiilineutraalin kiertotalouden edistämistä koskevat perustiedot yhteen ja havainnollistaa eri tavoitteiden ja toimien vaikuttavuutta ja niiden välisiä riippuvuussuhteita. Rakikoulutus
  • Rakentamisen muovit -koulutuskokonaisuus (Motiva): Koulutuskokonaisuudessa keskitytään pakkaamisessa ja suojaamisessa käytettävään kalvomuoviin, jota kertyy muoveista volyymiltään eniten. Koulutuskokonaisuus liittyy vapaaehtoisen Rakentamisen muovit green deal -sopimuksen (2020–2027) toimeenpanoon. Sopimuksen tavoitteena on lisätä kalvomuovien erilliskeräystä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Rakentamisen muovit -koulutukset
  • FIGBC:n rakentamisen kiertotalouden verkkokurssi

Suomen ympäristöopisto SYKLI

Suomen ympäristöopisto SYKLI on valtakunnallinen kouluttaja ja kehittäjä. SYKLI tarjoaa tutkintokoulutusta, rekrytoivia koulutusohjelmia, täydennyskoulutusta opettajille ja kasvattajille eri koulutusasteilla sekä lyhyitä koulutuksia, kuten kortti- ja pätevyyskoulutuksia. Kiertotalouden saralta SYKLI tarjoaa tällä hetkellä yrityksille Kiertotalousverkosto palveluna -kumppanuutta.

Kiertotalousverkosto palveluna:

  • Laajentaa yrityksesi kiertotalouden osaamista.
  • Mittaa ja dokumentoi yrityksesi kiertotalouden muutosta.
  • Kerää tietoja ja parhaita käytäntöjä ja jakaa niitä.

Lue lisää Kiertotalousverkosto palveluna – kumppanuudesta(siirryt toiseen palveluun)