Siirry sisältöön

Voit ilmoittaa sopivista koulutuksista osoitteeseen info@kiertotaloussuomi.fi(avautuu uuteen ikkunaan), niin täydennämme koulutuksen sivustolle.

Kiertotalouden yleiskurssit itseopiskeluun

Kurssi tarjoaa korkeakoulutasoista opetusta kiertotalouden perusteista. Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia ja se soveltuu kaikkien alojen opiskelijoille, sekä käytettäväksi muussa koulutuksessa esimerkiksi järjestöissä tai yrityksissä. Kurssi löytyy myös englanniksi.

Koulutus sisältää kolme osiota Kiertotalouden taustasta ja tarpeellisuudesta, Kiertotalouden liiketoimintamalleista sekä Kiertotaloudesta työelämässä

Avoin AMK ja Campus Online-ilmoittautumisten kautta saatavilla oleva ajasta ja paikasta riippumaton Kiertotalouden perusteet läpikäyvä opintojakso, joka sisältää myös yritysesimerkkejä kiertotalouden liiketoimintamalleja hyödyttävistä yrityksistä. Soveltuu alasta riippumatta kiertotalouden perusperiaatteiden haltuunottoon.

LUT-yliopisto tarjoaa maksuttomia, kahden opintopisteen laajuisia verkkokursseja (massive open online course eli MOOC) Climate Action -teemalla.

Kurssit järjestetään englanniksi, ja ne voi suorittaa itsenäisesti omalla aikataululla. Aiheet liittyvät toisiinsa, ja parhaan oppimiskokemuksen saa käymällä kurssit järjestyksessä ensimmäisestä aloittaen. Yksi kurssilla käsiteltävistä teemosita käsittelee mm. kestävää tuotantoja ja suunnittelua.

Sivustot, jotka kokoavat yrityksille suunnattuja lyhyitä ja ilmaisia kiertotalouskoulutusmateriaaleja

Materiaalit sopivat erityisesti yrityksille, jotka hakevat lyhyitä koulutuksia, eivätkä pysty sitoutumaan pitkään täydennyskoulutukseen.

Kokoomasivu kiertotalouteen liittyvistä mikro-opintokokonaisuuksista (alle 3 op kurssit) pk-yrityksille. Vuoden 2023 aikana teemoina ovat yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio.

Kiertotalouden oppimiskokonaisuus tekstiili- ja muotialan opintoihin tarjoaa tietoa ja tehtäviä kiertotaloudesta, materiaalien kierrosta, tuotekehityksestä ja kaupallistamisesta sekä kiertotaloustuotteiden valmistamisesta.

Miten siirtyä kiertotalouteen? -verkkokoulutuksessa pohditaan raaka-aineisiin ja materiaaleihin liittyviä riskejä sekä niiden hallintaa. Koulutuksen aikana tutustutaan kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Osallistumalla koulutukseen saat tietoa olemassa olevasta ja tulevasta lainsäädännöstä yritysten kiertotalouteen liittyen. Lisäksi tutustutaan jätehuoltoon. Koulutuksessa käydään läpi suoraan eri alojen yritysten toimintaan sovellettavissa olevia kiertotalousvinkkejä, jotka auttavat yritystä hallitsemaan paremmin arvoketjujaan ja toimimaan omavaraisemmin sekä taloudellisemmin. Tämä POLKU 2.0 -hankkeen itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus on tarkoitettu keskisuomalaisille yrityksille ja yksityishenkilöille ja se on auki kesäkuun alusta 6.8.2023 saakka.

Täydennä osaamistasi yritysten ilmastovaikutusten hallinnasta. Hiilijalanjälki haltuun yrityksessä -verkkokoulutuksessa opit yritysten mahdollisuuksista lisätä positiivisia ja vähentää negatiivisia ilmastovaikutuksia sekä pääset kokeilemaan hiilijalanjäljen laskemista. Luvassa on myös vinkkejä, kuinka yritys voi viestiä tekemästään ilmastotyöstä. Tämä POLKU 2.0 -hankkeen itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus on tarkoitettu keskisuomalaisille yrityksille ja yksityishenkilöille ja se on auki kesäkuun alusta 6.8.2023 saakka.

Kiertotaloudesta liiketoimintaa -koulutus yrityksille oli Turku AMK:n vuonna 2020 toteuttama hanke. Hankkeen tavoitteena oli pilotoida yrityskoulutusmallia, jonka avulla pyrittiin kasvattamaan yritysten osaamista kiertotaloudesta sekä auttaa kehittämään liiketoimintaa ja tunnistamaan vientipotentiaalia. Hankkeessa tuotetut koulutusmateriaalit ovat kaikkien hyödynnettävissä.

Podcast-sarjassa kiertotalouden ja muotoilun asiantuntijat keskustelevat aikamme suurimmasta markkinamurroksesta ja siitä mitä se tarkoittaa yrityksille

Lapin AMKissa on käynnissä HEI4S3-RM-hanke (EIT RawMaterials), jossa toteutetaan ilmaisia lyhytkoulutuksia aihepiireistä kiertotalous, kaivos- ja raaka-aineala, innovaatio ja yrittäjyys. Koulutuksen suorittamisesta saa sertifikaatin. :

Maksulliset kiertotalouskoulutukset yrityksille

Palvelun sisältöön kuuluu myös yrityksen kiertotalousosaamisen kasvattaminen. Palvelun toteuttavat Suomen ympäristöopisto Sykli ja Laatukeskus.

Laatukeskus tarjoaa maksullisia ja monipuolisia koulutuksia yrityksille. Myös räätälöidyt koulutukset ovat mahdollisia.

Materiaalitehokkuuskartoituksella tuomme esiin säästöehdotuksia ja ideoita, joilla yrityksesi tuotantoprosesseja ja toiminnan materiaalitehokkuutta voidaan parantaa. Materiaalivirtalaskennan tuloksena yritys saa materiaalivirroistaan laskelman, jonka avulla mahdolliset pullonkaulat ja muut kehittämistarpeet ovat tunnistettavissa.

Kiertotalouskoulutustallenteet

Yrityksille ja kunnille suunnattu koulutustallenne ympäristövaikutusten ja kustannusten arviointiin soveltuvasta CCaLC2:n elinkaarityökalusta (Carbon footprinting tool). Koulutuksen tallenteiden avulla voi perehtyä elinkaarimallinnuksen perusteisiin ja tutustua CCaLC2-työkalun käyttöön yksinkertaisten case-esimerkkien kautta. Koulutus on järjestetty englanniksi.

Kurssin avulla opit tunnistamaan yleiset kemikaalien ja haitallisten aineiden päästölähteet, kulkeutumistavat ja haitallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä ymmärtämään ympäristöriskinarvioinnin perusteet. Kurssin laajuus on n. 1 opintopistettä (27 h). Kurssilta voi myös poimia itselle oleelliset sisällöt ilman, että suorittaa koko kurssia. Kurssi on ilmainen. Kurssi on suunnattu viranomaisille, opiskelijoille, yrityksille ja teollisuudelle (ympäristöasioista vastuulla olevat henkilöt).

Ammattilaisen kädenjälki -palvelusta löydät innostavia kursseja oman alasi vastuullisten käytäntöjen oppimiseen. Kurssien suorittamisen kesto vaihtelee yhdestä tunnista 12 tuntiin. Kurssit ovat täysin etämuotoisia ja niitä voi tehdä omaan tahtiin, kun parhaiten sopii. Tarjolla on maksuton, kaikille osaamisaloille sopiva Johdanto kestävään kehitykseen -kurssi sekä ammattitaitoa syventäviä kursseja.

Rakentamisen teeman koulutusmateriaalit

Ilmainen 2,5 tuntia kestävä verkkokoulutus rakennusalan opiskelijoille ja ammattilaisille. RAKI -koulutus on pikaperehdytys siihen, mitä kiertotalous rakentamisessa tarkoittaa.

Kestävän rakentamisen koulutusmateriaalien tavoitteena on lisätä rakennustyöntekijöiden energiaosaamista. Koulutusmateriaalipaketti koostuu työmaaoppaasta, kymmenestä kalvosarjasta ja seitsemästä Youtube-videosta. Materiaalit on tuotettu suomen-, ruotsin-, viron-, venäjän- ja englanninkielisinä.

Green Building Council Finland julkaisema verkkokoulutus, joka on 30.6.2023 asti maksuton. Tämän jälkeen kurssi on mahdollista suorittaa pientä maksua vastaan.

Ilmainen itseopiskelukoulutusmoduuli, joka on tarkoitettu kaikille rakentamisen kalvomuovien parissa toimiville. Koulutusta voidaan käyttää myös ammatillisessa täydennys- ja lisäkoulutuksessa oppimateriaalina.

Lisätietoja

Hanna Savolahti

Tutkija, Suomen ympäristökeskus