Siirry sisältöön

Voit ilmoittaa sopivista koulutuksista osoitteeseen info@kiertotaloussuomi.fi, niin täydennämme koulutuksen sivustolle.

Maksulliset kurssit, jotka tarjoavat täydennyskoulutusta kiertotalouden eri teemoista kaikille kiinnostuneille

Muun muassa Ympäristöalan erikoisammattitutkinto, resurssitehokkuuden koulutusohjelma ja Vähähiilisyyden asiantuntija –koulutus.

Sykli järjestää jätehuollon ammattitutkintokoulutusta painottuen esimerkiksi kiinteistön jätehuoltoon, materiaalien talteenottoon ja hyödyntämiseen, jätteenkäsittelyalueella toimimiseen ja vaarallisiin jätteisiin. Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon jätehuollon koulutus on sen sijaan jäte- ja kierrätysalan asiantuntija- tai työnjohtotehtävissä toimiville henkilöille tarkoitettu täydennyskoulutus. Tutkinnot soveltuvat erityisesti aikuisille ja ovat ammatillisia tutkintoja, jotka ovat osaamisperusteisia.

Tutkintokoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ympäristöalan ammattitutkinnon suorittamiseen ympäristöhuollon osaamisalalla. Koulutus sisältää perusasiat jätehuollosta ja kierrätyksestä, sen lainsäädännöstä ja määräyksistä, eri toimijoiden vastuista ja velvollisuuksista sekä jätejakeista ja niiden hyötykäytöstä siten, että hän pystyy soveltamaan osaamistaan työssään.

Maksulliset kiertotalouskoulutukset yrityksille

Ammattikorkeakoulut tarjoavat yrityskoulutuksia sekä avoimen korkeakoulun koulutuksia. Tutkinto-opinnoissa asiantuntija voi kehittää laajempaa kiertotalousosaamista, joka on usein linkitetty myös johonkin toiseen asiantuntijaosaamiseen. Tutustu Kiertotalousakatemian koostesivuun tarjolla olevista koulutuksista.

Palvelun sisältöön kuuluu myös yrityksen kiertotalousosaamisen kasvattaminen. Palvelun toteuttavat Suomen ympäristöopisto Sykli ja Laatukeskus.

Laatukeskus tarjoaa maksullisia ja monipuolisia koulutuksia yrityksille. Myös räätälöidyt koulutukset ovat mahdollisia.

Materiaalitehokkuuskartoituksella tuomme esiin säästöehdotuksia ja ideoita, joilla yrityksesi tuotantoprosesseja ja toiminnan materiaalitehokkuutta voidaan parantaa. Materiaalivirtalaskennan tuloksena yritys saa materiaalivirroistaan laskelman, jonka avulla mahdolliset pullonkaulat ja muut kehittämistarpeet ovat tunnistettavissa.

Täydennyskoulutukset viranomaisille

Turku AMK:n toteutti 2022–2023 Ilmastonmuutos- ja kiertotalouskoulutuksen Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Koulutus toteutettiin kaksiosaisena. Ensimmäinen verkkokoulutuksen osuus pohjautui www.climateuniversity.fi-portaalin (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) materiaaleihin Ilmasto.nyt ja Kiertotalous.nyt. Toinen lähitapaamisten osuus pohjautui vuorovaikutteisiin ja pelillisiin lähipäiviin. Lisätietoja sähköpostitse kiertotalous2.0@turkuamk.fi.

Lisätietoja

Hanna Savolahti

Tutkija, Suomen ympäristökeskus