Siirry sisältöön

Voit ilmoittaa sopivista koulutuksista osoitteeseen info@kiertotaloussuomi.fi(avautuu uuteen ikkunaan), niin täydennämme koulutuksen sivustolle.

Sivustot, jotka kokoavat tietoa ammatti- ja korkeakoulujen tarjoamasta kiertotalouskoulutuksesta

Kiertotalouden ammattilaisia voi valmistua niin ammatti- kuin korkeakoulutuista. Valmentava koulutus ja ammatillinen peruskoulutus on opiskelijalle aina maksutonta. Huomioittehan, että ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksessa omaehtoinen opiskelu voi olla myös maksullista.

Sivustojen kurssit sopivat erityisesti kiertotalouden täydennyskoulutusvaihtoehtoja tai koulutuspaikkaa etsiville.

Turku AMK:n ylläpitämä sivusto, joka kokoaa Suomessa järjestettävät kiertotalouden kurssit ja koulutukset. Sivustolla voi ilmoittaa oman organisaationsa järjestämistä kiertotalousaiheisista koulutuksista. Kerätyn tiedon pohjalta seurataan koulutustarjonnan kehitystä valtakunnallisesti.

FIGBC:n ylläpitämä sivusto, joka kokoaa yhdelle sivustolle KIRA-alan täydennyskoulutusvaihtoehtoja. Tutustu myös sivulla olevaan täydennyskoulutuspalettiin rakennuksen elinkaaren vaiheiden mukaan jaoteltuna.

Opetushallituksen ylläpitämä Opintopolku-palvelu kokoaa korkeakoulujen tarjoamat koulutukset ja tutkinnot.

CampusOnlinesta löydät yli 20 ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksoja ympäri vuoden. Tarjolla on satoja eri laajuisia opintojaksoja eri aloilta. Voit ilmoittautua näille opintojaksoille maksuttomasti ja sisällyttää ne omaan tutkintoosi. Kaikki tarjolla olevat opintojaksot ovat 100-prosenttisesti verkossa suoritettavia.

Opintojaksot ovat maksuttomia ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille, avoimen AMK:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille. Muille avoimen AMK:n opiskelijoille opinnot ovat maksullisia opinnon tarjoavan ammattikorkeakoulun normaalin käytännön mukaisesti.

Koulutusvaihtoehdot työurien siirtymävaiheeseen

Syklin yritys- ja urapalvelut tarjoaa koulutustaustaltaan erilaisille ryhmille tutkintoon johtavia ja muita työvoimakoulutuksia, joiden avulla saat mahdollisuuksi uuteen uraan ja työhön.

NOSTO – Kiertotalouteen uutta osaamista ja työvoimaa -hankkeessa opiskelija voi suorittaa Ympäristöalan ammattitutkinnon tai sen osia. Tutkinnon osat vaihtelevat käytännönläheisiin työtehtäviin liittyvistä osista jätehuollon kartoittamiseen ja kehittämiseen. Osana hanketta tarjotaan työnhaun ohjausta. Hankkeen kohderyhmä on heikossa työmarkkinatilanteessa olevat pitkäaikaistyöttömät, erityisesti nuoret alle 30-vuotiaat, mutta myös yli 54-vuotiaat sekä maahanmuuttajataustaiset työnhakijat.

Uraohjaajille

Tule koulutukseen, jossa perehdyt ekologisesti kestävään kehitykseen ja vihreään siirtymään sekä hankit valmiuksia käsitellä näitä ilmiöitä ohjaustyössäsi eettisesti ja ohjausasiakkaidesi arvomaailmaa kunnioittavalla tavalla. Koulutuspäivät järjestetään syys-marraskuussa 2023.

Lisätietoja

Hanna Savolahti

Tutkija, Suomen ympäristökeskus