Siirry sisältöön

Kierroksia kiertotalouteen -kilpailu hakee kevään 2023 aikana innovatiivisia ja skaalattavia ratkaisuja kiertotalouden edistämiseksi Oulun seudulla ja kansallisesti. Parhaille ratkaisuille on tarjolla pilotointimahdollisuus kumppaniyritysten kanssa.

BusinessOulun koordinoima kiertotalousklusteri järjestää Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun kaupungin rahoittaman kilpailun 2.3.-16.4.2023. Kilpailu etsii ratkaisuja, joka kannustavat kotitalouksia kierrättämään, edistää matkailualueiden resurssien yhteiskäyttöä tai mullistavat vaikkapa metallien erottelun

”Kilpailu päätettiin järjestää yrityksiltä tulleiden toiveiden vuoksi”, klusteria BusinessOulussa luotsaava Katri Luoma-aho kertoo.

Klusteritoimintaa käynnisteltäessä keväällä 2022 yritykset kertoivat haasteista saada referenssejä uusille ratkaisuilleen, jotka voisivat edistää tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Toisaalta asiakasyrityksillä on tarve uusille ratkaisuille, mutta riski uusien ratkaisuiden kokeilemiseksi koetaan ajoittain liian korkeaksi.

”Kilpailulla ja pilotointimahdollisuuksien tarjoamisella pyritäänkin edes pieneltä osin vastaamaan tähän ongelmaan. Toivomme, että kisa auttaisi edistämään pienten yritysten kiertotalousliiketoimintaa ja toisi yrityksille myönteistä näkyvyyttä”, Luoma-aho toteaa.

Parhaat pääsevät pitchaamaan

Kilpailijoista parhaat valitaan pitchaamaan 24. toukokuuta Oulussa järjestettävässä KiertotalousAreena -tapahtumassa, joka tuo yhteen yritykset, kuntatoimijat, pääomasijoittajat ja muut kiinnostavimmat kiertotalouden toimijat.

Voittajaratkaisuille on tarjolla pilotointimahdollisuus kumppaniorganisaatioiden osoittamissa kohteissa Oulun seudulla kesän ja syksyn 2023 aikana. BusinessOulu osallistuu toteutettavien pilotointien kustannuksiin korkeintaan 15 000 eurolla.