Siirry sisältöön

Mitä kiertotalous on? Mitä mahdollisuuksia siinä on? Koulutuksessa perehdytään kiertotalouden peruskäsitteisiin, toimintamalleihin ja mittareihin. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi teknologiaa osana kiertotaloutta, biopohjaisia sivuvirtoja ja niiden hyödyntämistä uusiksi tuotteiksi, vähähiilisempiä energiaratkaisuja sekä epäorgaanisten materiaalien sivuvirtoja ja niiden hyödyntämistä.

Aikataulu
14.3. klo 12-14
21.3. klo 12-13
28.3. klo 12-13
4.4. klo 12-13
11.4. klo 12-13  

Sisältö
Mitä kiertotalous on?
14.3. klo 12-14
– Kiertotalouden peruskäsitteet ja johdanto aiheeseen
– Kiertotalouden liiketoimintamallit
– Kiertotalouden indikaattorit: mitä mittareita on, miten mitataan

Teknologia osana kiertotaloutta  
21.3. klo 12-13
– Robotiikan hyödyntäminen kierrätyksessä 
– Digitalisaation rooli kiertotaloudessa

Biopohjaisista sivuvirroista uusia tuotteita 
28.3. klo 12-13 
– Missä biopohjaisia sivuvirtoja syntyy ja kuinka paljon?
– Metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen 
– Puunkuoresta monenlaista raaka-ainetta esim. kosmetiikkaa ja rakennusmateriaaleja varten  
– Hakkuutähteistä, esim. kuusen neulasista, uusia tuotteita  
– Kuorihiekasta kasvualusta  
– Sahajauhot materiaaliksi 3D-tulostuksessa  
– Panimoiden ja tislaamoiden sivuvirrat kosmetiikaksi ja muihin sovelluksiin 
– Antioksidantteja luonnontuotteiden jatkojalostuksen sivuvirroista

Vähähiilisemmät energiaratkaisut
4.4. klo 12-13  
– Alustus teollisuuden hukkaenergiasta
– Biometaanin tuotanto ja nesteytys maatilakokoluokassa
– Porakaivovaraston (BTES, Borehole Thermal Energy Storage) hyödyntäminen aurinko- ja hukkaenergian varastointiin
– Hukkaenergian hyödyntäminen ja kierrätys
– Teollisuusmaalaamon uunien hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen kaukolämmön tarpeen pienentämiseksi
– Teollisentuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa

Epäorganisten materiaalien sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen 
11.4. klo 12-13 
– Alustus epäorgaanisista sivuvirroista – Mistä on kyse?  
– Kloridi- ja sulfaattipitoisen suotokakun sekä suotokakku- ja tuhkaseosten hyödyntäminen pölynsidonnassa  
– Polttolaitosten tuhkan, epäorgaanisen kemianteollisuuden sivutuotteena syntyvän suotokakun sekä maatalouden sivuvirtojen yhdistäminen maanparannusaineeksi.  
– Kaivosteollisuuden rikastushiekan hyödyntäminen betonin valmistuksessa  
– Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen kunnallisessa jätevedenpuhdistuksessa  
– Akkujen ja paristojen materiaalien talteenotto ja jatkojalostus


Asiantuntija
Kouluttajina toimivat Centrian kiertotalouden asiantuntijat

Lisätiedot
koulutuspäällikkö Hannele Häli, hannele.hali@centria.fi(siirryt toiseen palveluun), p. 0406324341