Siirry sisältöön

Miten julkisilla hankinnoilla voidaan vähentää muovin tarpeetonta käyttöä, edistää rakentamisen muovien kierrätysastetta ja kasvattaa uusiomuovin markkinoita?

Tule mukaan kehittämään rakentamisen muovien kierrätysastetta edistäviä hankintakriteereitä kuntien ja alan toimijoiden yhteiseen työpajaan 31.10.2023 klo 13 – 15.30!

Rakentamisen muovit kattavat yli viidenneksen Suomessa käytettävästä muovista. Rakentamisen muovien kiertotalous edellyttää rakennushankkeiden suunnittelun kehittämistä, rakentamisessa käytettyjen muovien parempaa tunnistamista sekä työmaakäytäntöjen, erilliskeräyksen, kierrätysjärjestelmien ja lopulta myös muovijätteen hyödyntämisen tehostamista. Monet rakennus- ja muovialan toimijat ovat sitoutuneet Rakentamisen muovit -Green Dealiin, jossa asetetaan kierrätystavoitteita mm. rakentamisen kalvomuoveille.

Materiaalien kiertoa lisäämällä voidaan vähentää myös kunnan hiilijalanjälkeä.

Espoon kaupunki, HSY ja Metropolia AMK toteuttavat rakentamisen muovien hankintakriteerit yhdessä muiden kaupunkien kanssa osana Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön -hanketta, joka on Euroopan unionin osarahoittama. Ennen työpajaa käydään myös markkinavuoropuhelua alan eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on saada hankintakriteerit osaksi Motivan uusiutuvaa kriteeripankkia keväällä 2024.

Tervetuloa mukaan kuulemaan mielenkiintoiset alustukset ja luomaan rakentamisen muovien kierrätystä edistäviä hankintakriteereitä!

Lisätietoja / Ilmoittautuminen

Avainsanat: hankintakriteerit, rakennussektori, muovi, muovihankinnat, rakentamisen hankinnat, työpaja