Siirry sisältöön

Uusiomaarakentamisen UUMA4-ohjelma 2021–2023 on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa maarakentamisen alan keskeiset toimijat edistämään uusiomaarakentamista Suomessa. UUMA4:n tavoitteena on vauhdittaa uusiomaarakentamista siten, että siitä tulisi tasavertainen toimintatapa luonnonkiviainesten käytön kanssa. Uusiomaarakentamisella on mahdollista saavuttaa merkittäviä teknisiä, taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä.

Syksyllä 2023 järjestetään neljä webinaaria, joissa esitellään UUMA4-ohjelmassa laadittuja ohjeita ja muita tuotoksia. Webinaarit ovat tarkoitettu kaikille uusiomaarakentamisesta kiinnostuneille, esimerkiksi viranomaisille, suunnittelijoille, rakennuttajille, urakoitsijoille, materiaalien toimittajille, tutkimuslaitoksille ja oppilaitoksille.

Webinaareissa kuulet uusiomaarakentamisen ajankohtaisista asioista, kuten uusimmista selvityksistä, ohjeista ja kokemuksista.

Uusiomaarakentamisen ajankohtaisia asioita esitellään myös uusiomaarakentamisen vuosiseminaarissa 15.11.2023, mutta webinaareissa paneudutaan vuosiseminaaria syvällisemmin UUMA4-ohjelman aihepiireihin ja aikaansaannoksiin.

Uusiomateriaalien ympäristölupaprosessin kehittäminen ja vähähiilinen esi- ja infrarakentaminen

Ti 3.10.2023 klo 8-10

Webinaarissa esitellään uusiomateriaalien ympäristölupaprosessin kehittämiseen liittyvää työtä, mm. MARA-asetuksen kehittämisehdotuksia sekä alustavaa runkoa vesirakentamisen ohjeistukselle, jonka tavoitteena on tukea vesiluvan hakijoiden ja luvankäsittelijöiden työtä. Ympäristölupaprosessin lisäksi webinaarissa käsitellään uusiomateriaaleja osana vähähiilistä infrarakentamista ja uusiomateriaalien päästölaskentaa. Webinaarissa esitellään UUMA4:ssa laadittu Vähähiilisen esirakentamisen opas, jonka tavoitteena on ohjeistaa kaupunkeja vähähiiliseen esirakentamiseen mm. uusiomateriaalien käytöllä esirakentamisessa ja pohjanvahvistusten päästöjen minimoimisella.

Uusiomateriaalien tekniset vaatimukset ja uusiomateriaalit verkostokohteissa

Ti 10.10.2023 klo 8-10

Webinaarissa esitellään uusiomateriaalien teknisten ominaisuuksien osoittamiseen tarkoitettu Uusiomateriaalien koerakentamisopas, jossa kuvataan koerakentamisen suunnittelu- ja rakentamisprosessi uusiomateriaalin teknisten ominaisuuksien määrittämiseksi. Webinaarissa käsitellään myös uusiomateriaalien käyttöä teknisten verkostojen yhteydessä, jota esitellään oppaassa Tekniset verkostot uusiomaarakenteissa. Lisäksi esitellään uusiomaarakentamisen uudistuneita nettisivuja ja aineistopankkia.

Kierrätyskasvualustat

Ti 31.10.2023 klo 8-10

Webinaarin aiheina ovat mm. kompostin laatuluokkien kehittäminen ja Kompostin laatuluokitus -ohje, vieraslajeja sisältävän maa-aineksen ohjeistuksen kehittäminen, hiekoitussepelin käyttö viherrakentamisessa sekä kierrätyskasvualustojen tuotteistaminen.

Syvästabiloinnin uusiosideaineet ja UUMA-rakentamisen prosessi

Ti 7.11.2023 klo 8-10

Webinaarissa käsitellään syvästabiloinnin uusiosideaineita, mm. UUMA4:ssa laadittua Syvästabiloinnin sideaineiden vähähiilisyysluokitusta (SSV) sekä uusiosideaineiden ympäristökelpoisuutta. Aiheena on myös UUMA-rakentamisen prosessi ja hankinnat. Webinaarissa esitellään mm. urakkaohjelmaan laadittuja malliasiakirjatekstejä UUMA-rakentamisesta.

Uusiomaarakentamisen vuosiseminaari

Ke 15.11.2023 klo 9-16

Uusiomaarakentamisen vuosiseminaari kokoaa yhteen alan osaajat ympäri Suomen niin yrityksistä, kunnista, järjestöistä kuin kouluista ja tutkimuslaitoksista. Seminaarissa kuullaan UUMA4-ohjelman tietoiskuja väylärakentamisen, kaupunkirakentamisen sekä materiaalien ja palveluiden teemoista. Mukana on myös kiinnostavia ajankohtaiskatsauksia uuma-aiheisista selvityksistä, opinnäytetöistä, lainsäädännöstä ja hankkeista.

Tilaisuus järjestetään hybridinä Ratapihantie 9, 00520 Helsingissä sekä verkossa Teamsin kautta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!