Siirry sisältöön

Ympäristöministeriö ja Kiertotalous-Suomi järjestävät alkuvuonna 2024 sarjan tilaisuuksia, joissa etsitään ratkaisuja yhdyskuntajätteen ja muovipakkausjätteen kierrätysasteen nostoon sekä uudelleenkäytön lisäämiseen.

  •  Suomen yhdyskuntajätteen kierrätysaste (39 % vuonna 2021) on vaarassa jäädä alle EU:n asettaman vähimmäistason (55 % vuoteen 2025).
  • Myös muovipakkausjätteen kierrätysaste (29 %) on kaukana asetetusta tavoitteesta (50 % vuoteen 2025). 
  • Tämä on vienyt Suomen EU:n varhaisvaroitusmenettelyyn, jonka raporttia ja suosituksia käsitellään tilaisuuksissa.

Nyt on hyvä hetki arvioida tilannetta yhdessä. Kierrätyksen haasteelliset tavoitteet kannustavat tekemään uudenlaisia, rohkeita aloitteita ja kehittämään yhdessä seuraavan sukupolven kierrätysjärjestelmän. Tähän maaliin Näin Suomi saavuttaa kierrätystavoitteet -tilaisuudet tähtäävät.

Ilmoittaudu tilaisuuksiin alla olevien linkkien kautta. Lämpimästi tervetuloa!

Näin Suomi saavuttaa kierrätystavoitteet -sarjan tilaisuudet:

18.1.2024 klo 8.30–9.30 Kiertotalous-Suomen kahvit: Yhdyskuntajätteet ja kiertotalous

Tapahtuman tiedot: Teams

Yhdyskuntajätteen kerääminen, käsittely ja kierrättäminen ovat osa toimivaa kiertotaloutta. Miten pääsemme kierrätystavoitteisiin, mitä kansalaiset tekevät ja voivat tehdä, ja mikä on jätteenpolton rooli osana jätehuoltoa? Näihin kysymyksiin tilaisuudessa vastaa Euroopan komission katsaus Suomen yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteiden toteutumisesta sekä tulokset kiertotalousbarometrista ja pohjoismaisesta jätteenpolttoselvityksestä.

Ohjelma

8.30 Alkusanat

8.35–8.50 Euroopan komission varhaisvaroitusraportin terveiset Suomelle, Riitta Levinen, ympäristöministeriö

8.50–9.05 Jätteiden lajittelu ja muut kansalaisten kiertotaloustoimet: Kiertotalousbarometrin 2023 tuloksia, Kati Pitkänen, Suomen ympäristökeskus

9.05–9.20 Pohjoismainen jätteenpolttoselvitys, Ilkka Hippinen, Motiva Oy


23.1.2024 klo 9–12 Näin Suomi kierrättää – yhteinen tilannekuva ja muutoksen mahdollisuudet

Tapahtuman tiedot: Paja, Mariankatu 9, Helsinki ja Teams

Tilaisuuden englanninkielisessä osuudessa Euroopan komission Linda Nylund esittelee varhaisvaroitusraportin arvioita yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen kierrätyksen nykytilasta EU:ssa sekä komission antamia kehitysehdotuksia Suomelle. Riitta Levinen kertoo, mitä päätelmiä ympäristöministeriössä on raportista tehty. Tanskan ympäristöministeriön Tobias Beck avaa Tanskan toimia kierrätyksen edistämiseksi.

Tilaisuudessa on varattu runsaasti aikaa keskustelulle, ja se toimii lähtölaukauksena verkossa tapahtuvalle ideoiden keruulle. Tule ja tuo osaamisesi mukaan!

Ilmoittaudu viimeistään 16.1.2024:

Ohjelma/ Program

9.00 – 9.15 Opening of the seminar, Anna-Maija Pajukallio, Ministry of the Environment

9.15 – 10.00  Background and results of the Early Warning project and key messages to Finland, Linda Nylund, European Commission

questions, discussion (kysymykset voi esittää myös suomeksi) 

10.00 – 10.20 Conclusions on the Early Warning report from the Finnish point of view and what can we learn from other Member States, Riitta Levinen, Ministry of the Environment

10.20 – 11.00 Municipal waste management in Denmark – key measures taken in Denmark to achieve the recycling targets, Tobias Beck, Ministry of Environment of Denmark

questions, discussion (kysymykset voi esittää myös suomeksi) 

11.00–11.10 Tauko

11.10–11.25   Nykytilanne jätetilastojen ja tutkimusten valossa, Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus

11.25–11.50 Asiantuntijapuheenvuorot jätetilastoinnin haasteista ja ratkaisuehdotuksista sekä yleiskeskustelu

11.50–12.00 Jatkotoimet ja tilaisuuden päätös


8.3.2024 klo 9–12 Näin Suomi harppaa kierrätystavoitteisiin – yhteinen polku kohti EU-tavoitteita

Tapahtuman tiedot: Paja, Mariankatu 9, Helsinki ja Teams

Tässä tilaisuudessa käydään läpi tammi-helmikuun aikana kerättyjä ideoita ja kuullaan puheenvuoroja aiheesta. Hahmottelemme polkua, jota seuraamalla Suomi voisi päästä EU:n asettamiin yhdyskuntajätteen ja muovipakkausjätteen kierrätystavoitteisiin. Arvioimme yhdessä, millaisilla toimilla voidaan saada eniten aikaiseksi yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Ilmoittaudu viimeistään 29.2.2024:


Suomen ympäristöministeriön logo

Lisätietoa

Hanna Salmenperä

Erikoissuunnittelija, Suomen ympäristökeskus

Ilkka Hippinen

Johtava asiantuntija, Motiva Oy