Siirry sisältöön

Rakentamisen ratkaisuralli nostaa esille konkreettisia KIRA-sektorin pilotoituja kiertotaloustoimia, jotka voidaan toteuttaa liiketoiminnallisesti kannattavasti.

Osallistumalla ratkaisuralliin saat lisätietoa pilotoiduista aiheista ja voit löytää idean oman toiminnan tai uuden liiketoiminnan kehittämiseen rakentamisen kiertotalousnäkökulmat huomioiden.  Työpajoissa tarkastellaan myös, miksi pilotoinnin jälkeen toimet eivät ole päätyneet vakiintuneeksi toimintamalleiksi niiden käyttökelpoisuudesta huolimatta. 

Ratkaisuralli on suunnattu erityisesti KIRA-sektorilla toimiville yrityksille ja julkisille toimijoille niin tilaajina kuin toimittajina. 

Rakentamisen ratkaisurallin virtuaaliset työpajat

Rakentamisen ratkaisuralli koostuu kolmesta itsenäisestä työpajasta. Työpajat järjestetään maaliskuussa viikoilla 12–14.

Työpajan nimi Aika Ilmoittaudu viimeistään Tilaisuuden kohderyhmä
Rakennusten ja alueiden väliaikaiskäyttö 20.3.2023
klo 9 – 12
13.3. Kiinteistöjen käyttäjät, omistajat tai vuokraajat sekä väliaikaisen käytön mahdollistajat 
Osittainen purkaminen   27.3.2023
klo 9 – 12  
20.3. Kunnat, purkutoimien suorittajat, arkkitehdit 
Kiertotalouden tontinluovutus 5.4.2023  
klo 12-15
29.3. Rakennusliikkeet (+muu suunnittelu ja konsultointi), tontin omistajat

Teemapäivien perusrunko muodostuu seuraavanlaisesta kokonaisuudesta:

  • Tervetuloa ja avaussanat
  • Case-esimerkistä alustuspuheenvuoro 
  • Työpaja
  • Asiantuntijan puheenvuoro 
  • Työstön läpikäynti ja punaisen langan esiin nostaminen 
  • Jatkotoimenpiteet  

Miksi osallistumisesi ratkaisuralliin on tärkeää?

Tulevaisuuden tulee tarjota mahdollisuuksia ja toiveita kaikille. Edistämällä KIRA-sektorin kiertotaloutta yhdessä voimme vaikuttaa suuriin materiaalivirtoihin ja energiantarpeiseen. Uudis- ja korjausrakentamisen toimenpiteet toteutetaan yhteistyöllä ja on tärkeää, että alalla vallitseviin käytänteisiin voidaan vaikuttaa sisältäpäin, kaikkia toimijoita kuunnellen ja osallistaen.

Osallistumalla ratkaisuralliin voit tuoda osaamisesi esille ja vaikuttaa hyvien käytänteiden leviämiseen samalla omaa osaamistasi kehittäen! 

Miksi kiertotalous on tärkeää KIRA-sektorilla?

Maapallon luonnonvaroista noin 50 % ja jalostamattomasta energiasta noin 40 % käytetään rakennuksissa ja rakentamisessa, ja rakennussektori tuottaa globaalisti noin 35 % kasvihuonekaasupäästöistä ja 30 % jätteestä. Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut hyödyntämään 70 % rakennus- ja purkujätteestä vuoteen 2020 mennessä. Nykyinen hyödyntämisasteemme on kuitenkin edelleen alle 60 %. Yhteensä 85 % rakennus- ja purkujätteestä syntyy korjaushankkeista ja rakennusten purkamisesta ja loput 15 % uudisrakentamisesta. (Lähde ympäristöministeriö)

Lisätietoja

Heikki Moilanen

Nuorempi asiantuntija, Green Building Council Finland

Janne Keränen

Asiantuntija, Motiva Oy

Hanna Savolahti

Tutkija, Suomen ympäristökeskus