Siirry sisältöön

Toteuttaakseen kiertotalouden periaatteita, yritykset tarvitsevat ekoinnovointia. Se on innovointia, joka edistää merkittävästi kestävää kehitystä vähentämällä tuotantomuotojen ympäristövaikutuksia, lisäämällä ympäristön kestävyyttä siihen kohdistuvia paineita vastaan tai johtamalla tehokkaampaan ja vastuullisempaan luonnonvarojen käyttöön.

Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa on kehitetty työkaluja ekoinnovointiin erityisesti pk-yrityksille.