Siirry sisältöön

Edelläkävijäesimerkeillä on merkittävä rooli kiertotaloussiirtymän havainnollistamisessa ja kirittämisessä. Tämän sivuston tarkoituksena on koota yhteen paikkaan kiertotalouden edelläkävijäesimerkkien listoja niin yrityksistä, kunnista kuin eri aloilta.

Puuttuuko sivustosi alla olevasta listauksesta? Olethan yhteydessä meihin osoitteella info@kiertotaloussuomi.fi, niin saamme kaikki hyvät esimerkit kiertoon!

Loikkaa mukaan rakentamaan kestävää Suomea!

Kiertotalousloikka on osa Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ylläpitämää Kestävyysloikka-alustaa, jossa kootaan yhteen edistyksellisiä ilmasto-, kiertotalous- ja luontoratkaisuja. Sivusto on suunnattu laajasti erilaisille toimijoille yksityishenkilöistä yhteisöihin, ja kaikkien sivustolla julkaistavien toimenpiteiden tulee täyttää ennalta määrätyt kriteerit.

Kiertotalousloikkiin sisältyy erilaisia ratkaisuja esimerkiksi tuotesuunnittelun, kierrätysmateriaalien tuotteistamisen, uudelleenkäytön ja jakamistalouden saroilta.

Kiertotalouden sankaritarinat

Ympäristöministeriö on koostanut verkkosivuilleen innostavia uratarinoita kiertotalouden edistämisen parissa niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin toimijoista. Tutustu sankaritarinoihin!

Käytännön kiertotalousesimerkkejä Uusiouutisissa

Suomen ensimmäinen kiertotalouden erikoislehti, Uusiouutiset, toimii kattavana kiertotalouden tietolähteenä niin teollisuuden ja tuotannon toimijoille, asiantuntijoille ja tutkijoille kuin myös alan tuleville osaajille. Uusiouutisten artikkeleissa käsitellään laajasti erilaisia käytännön kiertotalousratkaisuja yritysesimerkeistä tutkimuspilotteihin ja arkielämän käteviin kiertotaloutta edistäviin keinoihin. Tutustu Uusiouutisten tarjontaan tarkemmin heidän sivuillaan. Voit hakea artikkeleita avainsanoilla sivuston oikeassa yläkulmassa sijaitsevan hakutoiminnon avulla.

Kiertotalouden kiinnostavimmat Sitralta

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) ylläpitämä Kiertotalouden kiinnostavimmat -listaus esittelee kiertotalouden edelläkävijöinä toimivia suomalaisyrityksiä. Uusin, 41 innostavinta yritystä kattava lista, on päivitetty vuonna 2021.

FISS – Teollisten symbioosien palvelu

Teollisten symbioosien edistämisen palvelu, FISS, on yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jolla pyritään synnyttämään uutta liiketoimintaa tukemalla yritysten ja muiden toimijoiden keskinäisten resurssien, kuten sivuvirtojen, teknologian, osaamisen ja palveluiden, hyödyntämistä. Toiminta on suunnattu ensisijaisesti yrityksille, mutta mukana voi olla myös julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä ratkaisujen ja osaamisen tarjoajia. Tutustu esimerkkeihin FISS-palvelun sivuilla.

Syty kiertotaloudesta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittelee Syty kiertotaloudesta -raportissaan keskeisiä suomalaisia yritysten kiertotalousesimerkkejä materiaalien yhteiskäytöstä ja kumppanuuksista, elinkaariajattelusta tuotesuunnittelussa, kiertotalouden palvelumalleista sekä digitaalisten innovaatioiden tarjoamista ratkaisuista.

Kestävän rakennetun ympäristön referenssit

Green Building Council Finland kerää kestävän rakennetun ympäristön parhaita esimerkkejä sivuilleen. Kestävän rakentamisen referenssipankin tarkoituksena on jakaa tietoa hyvistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista, jotta tietoa voitaisiin hyödyntää entistä paremmin koko alan kehittämiseksi.

UUMA4 – Uusiomaarakentaminen

UUMA4 on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa maarakentamisen keskeiset toimijat edistämään uusiorakentamista Suomessa. UUMA4-ohjelma jatkaa edeltäjiensä jalanjäljissä uusiomaarakentamisen vauhdittamiseksi ja vie uusiomaarakentamisen nykyistä konkreettisemmalle tasolle kaupunkien ja liikenneviraston rakentamistoiminnassa. Ohjelmaan on osallistunut laajasti julkisen sektorin, yritysten ja tutkimuslaitosten edustajia. Sivustolle on koottu hyviä käytänteitä uusiomateriaalien käytöstä maarakentamisessa.

KEINO – Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus

KEINO-osaamiskeskuksessa kehitetään julkisen sektorin kyvykkyyttä kestävien ja innovatiivisten hankintojen hyödyntämiseen, vahvistetaan julkisen sektorin ja yritysten välistä yhteistyötä sekä lisätään kestävien ja innovatiivisten hankintojen määrää ja vaikuttavuutta.

KEINOn materiaalipankkiin on koottu kestävien ja innovatiivisten hankintojen toteuttamista ja johtamista tukevia materiaaleja kuten hankintaesimerkkejä sekä teemaan liittyviä selvityksiä ja raportteja. Materiaalipankki toimii sanahaku-toiminnolla.

Varsinais-Suomen hyvät kiertotalousesimerkit

Kiertotalouden Varsinais-Suomi -sivustoa ylläpitää kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa. Sivustolla esitellään maakunnan kiertotalouden hyviä käytäntöjä ja tuloksia kiertotaloushankkeista. Sivuston sisällöt on koottu teemoittain. Teemoja ovat alueellinen ruokaketju, tekniset kierrot, liikkuminen ja logistiikka, energia, ravinnekierto sekä jakamistalous.

Materiaalitehokkuuden huiput Motivalta

Motivan ylläpitämällä Materiaalitehokkuuden huiput –sivulla esitellään erilaisia yritysesimerkkejä materiaalitehokkuuden parantamisesta ja sivuvirtojen hyödyntämisestä. Huippuesimerkkeihin pääsee tutustumaan tarkemmin alla olevan linkin kautta.

Lisätietoja

Juuli Närhi

Suunnittelija, Suomen ympäristökeskus