Siirry sisältöön

Kiertotalouden ratkaisujen tuottamiseen ja toteuttamiseen tarvitaan usein eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Ratkaisuralleissa yritykset ja muut toimijat, jotka vaikuttavat kiertotalouden käytännön toteutumiseen etsivät ratkaisuja tunnistettuihin ja selkeästi rajattuihin kiertotalouden haasteisiin.

Ratkaisurallit auttavat kiertotalouden ongelmien ratkaisussa

Ratkaisurallien tavoitteena on tarjota ralliin osallistuville toimijoille konkreettinen, kannattavaan liiketoimintaan pohjautuva tai sitä edistävä, ratkaisu ennalta tunnistettuun kiertotalouden ongelmaan. Tunnistettu ongelma voi liittyä esimerkiksi tietyn materiaalin kierrättämiseen tai kiertotaloutta edistävän toimintamallin vakiinnuttamiseen. Kiertotalous-Suomen ratkaisurallilla tavoitellaan kiertotalousasteen nostoa konkreettisten ja vaikuttavien toimien avulla.

Ratkaisuralleilla konkreettisia ja vaikuttavia toimia. Kiertotalousaste korkeammaksi.

Ratkaisurallien konsepti

Yksittäisen ratkaisurallin ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan ratkaistava haaste ja sen ratkaisun kannalta tärkeät osallistettavat tahot. Seuraavassa vaiheessa päätetään esimerkiksi haasteen aihepiiriä lähellä olevan toimialaliiton tai järjestön kanssa ratkaisurallin toimintaperiaatteista ja tarkemmista rallikohtaisista tavoitteista. Ratkaisuralli voi koostua esimerkiksi yhteisestä työpajasta ja työpajan toteutukseen liittyvistä alkuvalmisteluista sekä jälkityöstä. Työpajassa kasvatetaan ralliin osallistuvien toimijoiden välistä luottamusta tuottamalla yhteistyössä ratkaisumalli tunnistetulle haasteelle ja laatimalla yhdessä toimenpidesuositukset ratkaisumallin viemisestä käytännön tasolle.

Ratkaisuralli on tarvelähtöistä yhteiskehittämistä rajatun kiertotalouteen liittyvän haasteen konkreettisen ratkaisun eteen.

Ratkaisurallien yksittäisen työpajan tukena hyödynnetään tarpeen mukaan ennakkotehtäviä ja annetaan tukea rallin toimenpidesuositusten toteuttamisessa. Tarvittavien tukitoimien laajuudesta päätetään rallissa mukana olevien pääjärjestäjien ja osallistujatahojen kanssa.

Miksi osallistumisesi ratkaisuralliin on tärkeää ja mitä se tarjoaa sinulle?

Tulevaisuuden tulee tarjota mahdollisuuksia ja toiveita kaikille. Ratkaisurallien avulla on mahdollista kehittää organisaatiosi osaamista ja kilpailukykyä ratkaistavan haasteen teemassa. Voit myös kasvattaa yhteistyökumppaniesi verkostoa sekä saada liiketoimintaasi liidejä käsiteltävän aiheen ympäriltä. Ratkaisuralleissa voit vaikuttaa kiertotalouden toteutumiseen Suomessa tarjoamalla tietoasi ja osaamistasi keskustellen, rakentavaa kritiikkiä antaen ja toisia tukien yhteisen ongelman ratkaisemiseksi.

Tutustu toteutettuihin ratkaisuralleihin


Lisätietoja:

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy