Siirry sisältöön

Listafanit: Kootaan oma kiertotalouden kymmenen kärki!

Tämä kevät on ollut antoisaa aikaa myös meille kiertotaloudesta kiinnostuneille listafaneille. Sitra on julkaissut listan eurooppalaisista kiertotalousyrityksistä. Edelläkävijöitä on myös esitelty pitchauskisoissa sekä palkittu kevään messuilla. Ketkä sinä nostaisit omalle hyvien kiertotalousesimerkkien listallesi?

Kohti kiertotalouden ratkaisuja

Circwaste-hanke tuotti paljon seurantatietoa, indikaattoreita ja keinoja kiertotalouden edistämiseksi. Moni asia edistyi seitsemän vuoden aikana, mutta työ kiertotalouden valtavirtaistamiseksi jäi kesken. Todellista vaikuttavuutta on saada tieto käyttöön. Tarvitaan alueellisen ja paikallisen tason verkostoja, joissa kunnalliset toimijat, eri asteen oppilaitokset ja yritykset tekevät yhteistyötä sekä jakavat tietoa ja kokemuksia. On löydettävä sopivat viestinnän keinot ja vietävä tuotettu tieto räätälöidysti jokaiselle kohderyhmälle mitoitetussa paketissa. Tässä Kiertotalous-Suomella kiertotalouden solmukohtana on keskeinen rooli.

Rahavirrat kasvuun kiertotalousosaamisen avulla

Kiertotalous tarjoaa hyviä ansaintamahdollisuuksia yrityksille. Investoinnit kiertotalouteen kasvavat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti kuluttajien ymmärrys vastuullisuudesta paranee. Jotta kiertotalous todenteolla lyö läpi yhteiskunnassa, tarvitaan perusosaamisen lisäksi monenlaista syväosaamista.

Kikkaillaan meille kiertotalous!

Kaikki suuret muutokset koostuvat osittain myös pienistä jokaisen tekemistä teoista. Jos me voimme edistää kiertotaloutta pienillä muutoksilla toiminnassamme, niin miksi me emme tekisi näin? Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025) -hankkeessa tehtiin korkeatasoista ja monitieteellistä tutkimusta ja tuotettiin ”kiertotalouden kikkoja” kuluttajille, asiantuntijoille, poliitikoille ja päättäjille. Tavoitteena on rohkaista kyseenalaistamaan ja oivaltamaan kiertotaloutta edistäviä uusia toimintatapoja.

Vaikuttavimpia kestävän kehityksen sitoumuksia yhdistää vanha viisaus

Mitä et mittaa, sitä et voi johtaa! Kestävän kehityksen tavoitteita ja ilmastotavoitteita viedään Suomessa käytäntöön lainsäädännön rinnalla erilaisin vapaaehtoisin sitoumuksin yrityksissä. Tuloksellisimpia sitoumuksia yhdistää napakat ja mittatavat tavoitteet sekä selkeä raportointi ja seuranta.