Siirry sisältöön

Tälle sivulle on koottu tietoa vähähiiliseen kiertotalouteen liittyvistä ajankohtaisista rahoituslähteistä ja -hauista. Alla on listattu ministeriöiden, kuntien, tutkimustahojen ja erilaisten hankkeiden tarjoamia tai kokoamia rahoitushakuja.

Business Finland

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa. Lue lisää Business Finlandin rahoituspalveluista.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Business Finland tukee kiertotalouden ekosysteemien rakentamista ja kehittämistä. Ekosysteemit parantavat yritysten mahdollisuuksia innovoida, kasvaa ja menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Erityisesti pk-yritykset saavat eväitä kasvuun ja suuret, usein veturiyrityksinä toimivat, vauhtia uudistumiseen. Lue lisää Business Finlandin palveluista ekosysteemien rakentamiseen ja kehittämiseen.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Business Finland tarjoaa tukea myös kansainvälistymiseen. Paikallisen liiketoiminnan tuntemus yhdistettynä toimialaosaamiseen, palvelutarjontaan ja kontaktiverkostoon mahdollistavat yrityksien kasvun maailmalle sekä pääsyn ohituskaistalle. Lue lisää Business Finlandin tarjoamista viennin ja kansainvälistymisen mahdollisuuksista.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Business Finlandin veturiyritysten kumppanuusrahoitushaku yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Business Finlandin tavoitteena on lisätä kumppanuusrahoituksella innovaatiotoimintaa ja suomalaisyritysten kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. Business Finland tarjoaa kumppanuusrahoitusta veturiyritysten tiekarttojen mukaisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin. Rahoitus on tarkoitettu erityisesti yritysten välisille yhteishankkeille sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisille yhteishankkeille. Rahoitusta voidaan myöntää myös yksittäisille yrityksille tai tutkimusorganisaatioille tai tutkimusorganisaatioiden yhteisille hankkeille.

Vuoden 2023 hakukierrokset päättyvät 13.1., 13.4. ja 13.9.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahasto on yksi Euroopan koheesiopolitiikan rahastoista. Sen tavoitteena on tasoittaa maiden ja alueiden välisiä kehityseroja, luoda elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukea kestävää kasvua ja lisätä kilpailukykyä. Rahastosta tuetaan näitä tavoitteita rahoittamalla erilaisia kehittämishankkeita. Rahastosta tuetaan myös kestävää kaupunkikehittämistä.

Ohjelmassa on kuusi toimintalinjaa, kuten Innovatiivinen Suomi, Hiilineutraali Suomi, Saavutettavampi Suomi, Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, Sosiaalisten innovaatioiden Suomi sekä Aineellista puutetta torjuva Suomi.

Osa aluekehitysrahaston rahoituksesta on sovittu käytettäväksi niin sanottujen valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen. Valtakunnalliset teemat ovat ministeriöjohtoisesti valmisteltuja, strategisesti tärkeitä kehittämiskokonaisuuksia, joiden toteuttaminen tapahtuu kuitenkin ohjelmassa määritellyn toiminnan puitteissa. EAKR:n valtakunnallisesta rahoituksesta puolet käytetään TEM:n ja OKM:n yhteistyössä valmistelemaan teemaan ”Innovaatio- ja osaamisverkostot”. Loppuosa EAKR-rahoituksesta käytetään ympäristöministeriön valmistelemiin teemoihin ”Energiatehokkuus ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen”, ”Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen” ja ”Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta”.

Valtakunnallisiin teemoihin kytkeytyvän rahoituksen saajia ovat yritykset, kunnat, kuntayhtymät korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yhdistykset, säätiöt sekä muut alueelliset toimijat. Lue lisää:

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Akatemiassa on kaksi säännöllisesti toistuvaa hakuaikaa, toinen syksyllä ja toinen keväällä. Lisäksi on joitakin vuoden mittaan avattavia vaihtuvia hakuja.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on ehdottanut vuoden 2023 yhdeksi teemaksi oikeudenmukainen vihreä murros. Asia on parhaillaan VNK:ssa käsiteltävänä ja haun arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 alussa.

Katso Suomen Akatemian avoimia ja tulossa olevia hakuja.(siirryt toiseen palveluun)

Ilmastorahasto

Ilmastorahasto osallistuu merkittävän kokoluokan ilmasto- ja digi-investointeihin, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään tai laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. Ilmastorahasto toimii pääasiallisesti alkuvaiheessaan pääomalainojen ja erityissijoitusrahastojen sekä muiden erityisrahoitusinstrumenttien kautta. Kiertotalouden ratkaisut on tunnistettu yhdeksi rahoituksen keskeisistä kohteista.

Lue lisää Ilmastorahastosta.(siirryt toiseen palveluun)