Siirry sisältöön

Tietokannoista voi hakea kiertotalousaiheisia julkaisuja useimmiten hakusanatoiminnolla tai suodattamalla haluttuja aihealueita. Tarkemmat ohjeet julkaisuarkistojen käyttöön löytyvät alla olevasta listauksesta ja arkistojen omilta sivuilta. Voit myös vinkata meille lisää kiertotalousaiheisia julkaisuarkistoja sähköpostitse info@kiertotaloussuomi.fi.

Julkaistuarkistoihin on kertynyt kattava määrä kiertotalousaiheisia julkaisuja. Jotta löydät itsellesi relevanteimmat teokset, hyödynnä haussa aihepiirin asiasanoja ja kokeile rohkeasti erilaisia yhdistelmiä julkaisujen etsinnässä. Voit hakea inspiraatiota hakutermeihin esimerkiksi Kiertotalouden liiketoimintamallit –sivulta tai Syken ylläpitämästä Kiertotalouden termipankista(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Muista myös hyödyntää englanninkielisiä hakutermejä.

Finna

Finna on useiden julkaisuarkistojen metatietoja kokoava palvelu, josta voi hakea useiden yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten aineistoja. Finnan hakutoiminnolla löytyviin julkaisujen metatietoihin on lisätty linkit alkuperäiseen julkaisulähteeseen. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskus Syken Helda-julkaisuarkiston aineistot ovat löydettävissä Finnasta.

Finnassa on käytössä sekä yksinkertainen että tarkennettu haku -toiminnot, ja teoksia voit hakea julkaisuja teoksen nimen, tekijän, aiheen tai asiasanan avulla. Hakusanoja voi yhdistää Boolen operaattoreilla (AND, OR, NOT) ja tarkat fraasihaut eritellään lainausmerkein. Hakua voi rajata esimerkiksi aineistotyypin, aihealueen tai toimialan mukaan.

Suomen ympäristökeskuksen julkaisut

Suomen ympäristökeskus Syke julkaisee työnsä tuloksia kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä ja ammatillisissa sarjoissa, oppaissa, raporteissa, lehdissä ja esitteissä. Syken verkkosivuille on koottu yhteen sivustoja, joista sykeläisten tuotoksiin voi tutustua. Sivuilta löytyy mm. linkit Syken politiikkasuosituksiin sekä teemakohtaisiin julkaisuihin sekä Heldan, Finnan ja Opetushallituksen ylläpitämään tiedejatutkimus.fi-palveluun(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Motivan julkaisut

Motiva on koostanut sivuilleen uusimmat digitaaliset julkaisunsa, ja sivuston vasemmasta palkista voi suodattaa sisältöjä eri teemojen mukaan.

Doria

Doria on Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto, jonne on koottu eri organisaatioiden tuottamaa sisältöä. Löydät palvelusta mm. ELY-keskusten, Åbo Akademin, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Tilastokeskuksen ja Väyläviraston julkaisuja.

Doriassa julkaisuja voi selata kokoelmittain, asiasanoittain, tai esimerkiksi julkaisuvuosittain. Haku-toiminnossa hakusanan voi katkaista asteriskilla (*).

HELDA

Helsingin yliopiston digitaaliseen arkistoon (HELDA) tallennetaan yliopistolla tuotettua aineistoa, kuten tieteellisiä artikkeleita, laitosten tuottamaa tutkimusaineistoa sekä yksiköiden julkaisusarjoja.

Voit hakea julkaisuja HELDAn etusivulta löytyvän hakusanahaun avulla tai hyödyntää tarkennettua hakua määritelläksesi aihepiirin, julkaisuajankohdan, julkaisukielen tai -tyypin. Voit käyttää haussa katkaisumerkkinä asteriskia (), kuten esimerkiksi kiertotalou.

Kansalliskirjasto

Kansalliskirjasto ylläpitää useiden organisaatioiden julkaisuarkistoja, kuten Lappeenrannan teknisen yliopiston, Turun yliopiston, Taideyliopiston ja Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan Kaisu-arkistoja.

Kansalliskirjaston hakupalvelussa julkaisuja voi hakea teoksen tai tekijän nimellä, aiheella tai asiasanoilla. Käytössä on myös tarkennettu haku -toiminto. Hakusanoja voi yhdistää Boolen operaattoreilla ja haun jälkeen tuloksia voi karsia rajaustyökalun avulla.

Luonnonvarakeskuksen Jukuri

Luonnonvarakeskus Luken avoimeen julkaisuarkistoon Jukuriin on koottu tiedot Luken julkaisutoiminnasta, ja osa Jukurin julkaisuista on vapaasti ladattavissa.

Tietokannassa julkaisuja voi selata esimerkiksi asiasanojen, julkaisutyyppien tai -ajankohtien sekä julkaisusarjojen mukaan. Lisäksi julkaisuja voi hakea hakutoiminnon sekä tarkennettu haku -toiminnon avulla.

Sitra

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) tuottamat julkaisut on koottu organisaation arkistoon. Julkaisuja voi hakea asiasanoilla, ja tuloksia voi suodattaa julkaisutyypin, teeman sekä julkaisuvuoden mukaan. Katkaise hakusana tarvittaessa asteriskilla (*).

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n julkaisut

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n laatimat julkaisut kootaan organisaation CRIS-tietokantaan. Järjestelmässä julkaisuja voi etsiä esimerkiksi projektien, tutkimusyksiköiden tai tutkimustulosten mukaan.

Lisäksi käytössä ovat sanahaku sekä tarkennettu haku- toiminnot. Kuten useissa muissa tietokannoissa, sana voidaan katkaista asteriskilla (*), ja fraasit kannattaa kirjoittaa lainausmerkkeihin. Palvelu on englanninkielinen, ja sivulta löytyykin usein enemmän materiaalia englanninkielisten hakujen tuloksena. Palvelu toimii myös suomeksi.

Tilastokeskuksen julkaisut

Tilastokeskuksessa julkaistuja tuotoksia voi hakea organisaation omilla sivuilla. Julkaisuja voi rajata aiheen, tilaston, julkaisun tyypin ja sen ajankohdan mukaan. Asiasanahakua ei ole saatavilla julkaisuja käsittelevällä sivulla, mutta yleistä hakutoimintoa voi hyödyntää asiasanoilla materiaalia etsiessä.

Valtioneuvoston yhteinen julkaisuarkisto Valto

Valtoon on koottu ministeriöiden julkaisusarjoissa ilmestyvät julkaisut PDF-muodossa vuodesta 2016 alkaen. Valtosta julkaisuja voi hakea esimerkiksi julkaisun nimen, tekijän tai asiasanojen mukaan, ja haussa voi hyödyntää sana- ja fraasihakua. Järjestelmä mahdollistaa hakusanojen yhdistelyn Boolen operaattoreilla (AND, OR, NOT), ja tuloksia voi rajata tarkennetun haun avulla. Sanat katkaistaan asteriskilla (*).

Lisätietoja

Juuli Närhi

Suunnittelija, Suomen ympäristökeskus