Siirry sisältöön

Kunnat ovat avainasemassa kiertotalouden mahdollistajana ja katalysoijana. Kunnissa myös päätetään monesta kiertotalouteen siirtymisen kannalta olennaisesta asiasta, ja arjen kiertotalous näkyy kuntatasolla. Esimerkiksi erilaiset kokeilut voivat onnistua kunnissa nopeammin kuin valtakunnan tasolla. Toisaalta monet kiertotalousratkaisut vaativat alueellista yhteistyöstä, ja tällaisten ratkaisujen edistäminen onkin järkevää toteuttaa esimerkiksi maakunnan tasolla.

Työn ytimessä parhaiden käytäntöjen levittäminen ja uusien toimien kehittäminen

Kiertotalous-Suomi on perustanut kuntien ja alueiden kiertotaloustyötä tukevan teemaryhmän, jonka tavoitteena on lisätä Suomen kuntien ja alueiden ymmärrystä kiertotalouden mahdollisuuksista, edistää toimijoiden verkottamista sekä tukea toimijoita löytämään esimerkiksi jo olemassa olevat tiekarttatyön esimerkit ja muut työkalut ja toimintamallit. Kaikkien KiSun sivuille koottujen materiaalien ja ajankohtaisten mahdollisuuksien avulla kunnat voivat konkreettisesti edistää hiilineutraalia kiertotaloustyötä omalla alueellaan.

Teemaryhmää kehitetään vuoden 2023 aikana, ja toimintaa fokusoidaan tarkemmin yhdessä teemaryhmän jäsenien kanssa. Teemaryhmä on avoin kaikille kuntien ja alueiden toimijoille, ja sen toiminta antaa eväitä vuonna 2024 täyteen vauhtiin pääsevälle Kiertotalouden green dealin tuelle.

Kunnat ja alueet -teemaryhmän tilaisuudet ja tapaamiset

Kiinnostuin, kuinka pääsen mukaan teemaryhmään?

Ilmaise kiinnostuksesi liittyä mukaan teemaryhmään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@kiertotaloussuomi.fi.

Lisätietoja

Tuuli Myllymaa

Ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus

Okariina Rauta

Johtava asiantuntija, Motiva Oy