Siirry sisältöön

Tavoitteena on vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä pitämällä tuotteet, materiaalit ja resurssit mahdollisimman pitkään talouden käytössä. Samalla säilytetään niiden arvo kierrosta toiseen ja vähennetään jätteen syntyä. Kiertotalouteen liittyy siten ajatus talouskasvun kytkemisestä irti neitseellisten luonnonvarojen kasvavasta käytöstä.

Kiertotaloutta edistetään muun muassa tuotesuunnittelulla sekä huolehtimalla tuotteiden huollettavuudesta ja korjattavuudesta. Tuotteiden valmistuksessa käytetään kierrätysraaka-aineita ja tuotteiden yhteiskäyttöä edistetään erilaisilla palvelu- ja toimintamalleilla.

Kiertotalous sisältää ajatuksen uusista ansaintalogiikoista ja liiketoimintamahdollisuuksista, jotka kytkeytyvät materiaalien arvon säilyttämiseen sekä palveluihin ja muihin jakamistalouden ratkaisuihin.

Kiertotaloudessa ei ole kuitenkaan kyse ainoastaan taloudesta ja teknologisista ratkaisuista. Siirtymä hiilineutraaliin kiertotalouteen edellyttää kokonaisvaltaista muutosta sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja tuotesuunnittelussa että yritysten, kotitalouksien ja kuluttajien asenteissa ja käyttäytymisessä.

Kestävässä kiertotaloudessa huomioidaan taloudellisetsosiaaliset ja ekologiset vaikutukset yhtä aikaa. Näin yhteiskunnassamme on mahdollista toimia planetaaristen rajojen sisällä nyt ja tulevaisuudessa.

Kiertotaloudella tavoitellaan taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristön kannalta positiivisia hyötyjä.
Kiertotaloudella tavoitellaan taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristön kannalta positiivisia hyötyjä.

Kiertotalouden termipankki

Suomen ympäristökeskuksen kiertotalouden teemasivustolle on koottu keskeisimpien kiertotaloussanojen määritelmiä. Termipankkiin(siirryt toiseen palveluun)

Kiertotalouden kuvapankki

Suomen ympäristökeskuksen verkkosivulle on koottu kuvia ja infograafeja kiertotaloudesta. Kuvat on tarkoitettu kaikkien hyödynnettäväksi. Kuvapankkiin(siirryt toiseen palveluun)