Siirry sisältöön

Tavoitteena on vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä pitämällä tuotteet, materiaalit ja resurssit mahdollisimman pitkään talouden käytössä. Samalla säilytetään niiden arvo kierrosta toiseen ja vähennetään jätteen syntyä. Kiertotalouteen liittyy siten ajatus talouskasvun kytkemisestä irti neitseellisten luonnonvarojen kasvavasta käytöstä.

Kierrot pitävät tuotteet ja materiaalit talouden käytössä

Kiertotalous esitettynä ympyrän mallisena systeeminä, jossa materiaalit säilyttävät arvonsa erilaisten kiertotaloustoimenpiteiden, kuten korjaamisen, uudelleenvalmistuksen ja kierrätyksen, avulla.
Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti.

Kiertotaloutta edistetään muun muassa tuotesuunnittelulla sekä huolehtimalla tuotteiden huollettavuudesta ja korjattavuudesta. Tuotteiden valmistuksessa käytetään kierrätysraaka-aineita ja tuotteiden yhteiskäyttöä edistetään erilaisilla palvelu- ja toimintamalleilla.

Kiertotalous sisältää ajatuksen uusista ansaintalogiikoista ja liiketoimintamahdollisuuksista, jotka kytkeytyvät materiaalien arvon säilyttämiseen sekä palveluihin ja muihin jakamistalouden ratkaisuihin.

Kiertotaloudessa ei ole kuitenkaan kyse ainoastaan taloudesta ja teknologisista ratkaisuista. Siirtymä hiilineutraaliin kiertotalouteen edellyttää kokonaisvaltaista muutosta sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja tuotesuunnittelussa että yritysten, kotitalouksien ja kuluttajien asenteissa ja käyttäytymisessä.

Kestävässä kiertotaloudessa huomioidaan taloudelliset vaikutuksetsosiaaliset vaikutukset ja ekologiset vaikutukset yhtä aikaa. Näin yhteiskunnassamme on mahdollista toimia planetaaristen rajojen sisällä nyt ja tulevaisuudessa.

Kiertotalouden termipankki

Suomen ympäristökeskuksen kiertotalouden termipankkiin(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) on koottu keskeisimpien kiertotaloussanojen määritelmiä. 

Rakentamisen kiertotalouden sanakirja

Green Building Council Finland (FIGBC) on julkaissut KIRA-kioski -projektin osana kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjan. Sanakirjan tavoitteena on yhdenmukaistaa termejä ja siten edistää niiden vakiintumista.

Kiertotalouden kuvapankki

Suomen ympäristökeskuksen kiertotalouden kuvat ja infograafit -verkkosivuille(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) on koottu kuvia ja infograafeja kiertotaloudesta. Kuvat on tarkoitettu kaikkien hyödynnettäväksi.

Ympäristöministeriön materiaalipankkiin(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) on koottu kuvia ja infograafeja kiertotaloudesta. Kuvat on tarkoitettu kaikkien hyödynnettäväksi.

 

Lisätietoja

Annukka Berg

Ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy