Siirry sisältöön

Kiertotalous tarvitsee edetäkseen digitalisaatiota ja uudenlaista yhteistyötä. Tämä edellyttää muun muassa materiaali- ja tuotetiedon jakamista yritysten ja organisaatioiden välillä sekä kuluttajien kanssa yli toimialarajojen. Esteitä kiertotalouden digitalisaatiolle ovat järjestelmien hajanaisuus, standardoidun datan puute sekä luottamuksen ja läpinäkyvyyden puutteen aiheuttamat ongelmat. TEM:in Kiertotalouden digitalisaatio ja ekosysteemit -raportissa (2022)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ehdotettiin toimenpiteitä näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Raportissa tunnistettiin tarve edistää kiertotalouden digiratkaisujen käyttöönottoa yli organisaatio- ja toimialarajojen, sekä kannustettiin suurempien hankekokonaisuuksien rakentamiseen.

Kiertotalouden digitalisaation parissa työskentelee jo runsas joukko suomalaisia toimijoita ja hankkeita. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita ainakin Circular Design Innovation -verkosto(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), Sitran Reilu datatalous(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) -teema ja KiRaHub(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) rakennusalalla.

Teemaryhmä kokoaa osaajat yhteen jakamaan tietoa ja ratkaisemaan digitalisaation haasteita

Kiertotalous-Suomi haluaa omalta osaltaan edistää digitaalisuuden ja datan hyödyntämistä kiertotaloudessa. Kiertotalous-Suomi on perustanut tätä varten Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmän.

KiSun ja Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmän roolina on mm. jakaa tietoa, verkottaa toimijoita sekä edistää uusien, merkittävien hankkeiden ja muiden avausten käynnistymistä. Yhtenä lähtökohtana teemaryhmän toimintaan ovat edellä mainitun TEM:in raportin toimenpide-ehdotukset. Tarkoitus on tunnistaa aiheeseen liittyviä kehitystarpeita sekä miettiä yhdessä, miten niitä voitaisiin ratkaista.

Kiinnostuin, kuinka pääsen mukaan teemaryhmään?

Ilmaise kiinnostuksesi liittyä mukaan teemaryhmään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@kiertotaloussuomi.fi.

Lisätietoja

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy

Annukka Berg

Ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus