Siirry sisältöön

Suomalaista kiertotalouspolitiikkaa koordinoidaan ja edistetään kansallisessa kiertotalousohjelmassa(siirryt toiseen palveluun). Tälle Kiertotalous-Suomen sivulle on koottu keskeisten suomalaisten toimijoiden laatimia politiikkasuosituksia kiertotalouden edistämiseksi. Suositukset on suunnattu päättäjille eri tasoilla ja sektoreilla. Uusimmat ovat listalla ensimmäisenä.

Puuttuuko joukosta jotain olennaista? Vinkkaa siitä meille kiertotaloussuomi@motiva.fi.

2023

  • Kiertotalous kuluttajakaupassa -hankkeen politiikkasuositukset

2022

2021

2020

2019

Lisätietoja

CICAT2025 ”Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin” on korkeakoulujen yhteishanke, joka pyrkii vauhdittamaan siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen. Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on rahoittanut hanketta.

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanke edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.