Siirry sisältöön

Miksi Kiertotalous-Suomi?

Kiertotalous-Suomen tavoitteena on tukea kuntien, elinkeinoelämän ja kiertotalouden ekosysteemien työtä hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan ja kiertotalousliiketoiminnan kehittämisessä. Kiertotalous-Suomi helpottaa toimijoiden tiedon saantia, yhdessä tekemistä ja verkostoitumista.

Haluamme kiertotaloudesta talouden uuden perustan ja Suomesta kiertotalouden edelläkävijän. Tarvitsemme uuden vaihteen, joka siivittää alueet, kunnat, yritykset, tutkimuksen ja julkisen sektorin toimijat entistä tiiviimpään yhteistyöhön

Kiertotalous-Suomi on yksi kansallisen kiertotalousohjelman toimenpiteistä. Ohjelmaa koordinoivat ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Kiertotalous-Suomi kokoaa yhteen kiertotalouden osaajat, levittää tietoa ja hyviä toimintamalleja sekä parantaa toimijoiden valmiuksia kiertotalouden edistämisessä.
Verkosto tuo kiertotalouteen liittyvää tietoa, työkaluja ja tukimekanismeja yhdelle luukulle. Kiertotalous-Suomesta muodostuu kiertotalouteen liittyvän tiedon keskus.

Kiertotalous-Suomen toiminta

Kiertotalous-Suomea on kehitetty yhdessä eri toimijoiden kanssa keväästä 2022 alkaen. Motiva Oy(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ja Suomen ympäristökeskus(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) koordinoivat toimintaa ja sitä rahoittaa ympäristöministeriö(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Kenelle Kiertotalous-Suomi on tarkoitettu?

Kiertotalous-Suomi kokoaa kiertotalouden osaajien verkostoa, johon kuuluvat mm. yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, alueet sekä erilaiset verkostot ja etujärjestöt. Osaamisverkostoon halutaan mukaan kaikki toimijat, jotka voivat toisaalta hyödyntää kiertotalouteen liittyvää tietoa, osaamista tai ratkaisuja tai tarjota ja kehittää niitä.

Mitä hyötyä Kiertotalous-Suomesta on?

  • Yhdistää verkostot ja toimijat ratkaisujen kehittämiseen sekä edistää kiertotalouden parhaiden käytäntöjen leviämistä.
  • Kokoaa ja jakaa tietoa kiertotalouden konkreettisista teoista, hyödyistä, ratkaisuista ja mahdollisuuksista.
  • Auttaa oikeiden kumppanien, kanavien ja rahoituslähteiden löytämisessä sekä tukee ratkaisujen etsintää pullonkauloihin.
  • Rakentaa yhdessä kuntien kanssa keinot sitoutua kiertotalouden pitkäjänteiseen edistämiseen kunnan eri toimintasektoreilla.
  • Tukee yrityksiä kehittämään kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.
  • Luo yhteistä kuvaa kiertotalouden nykytilasta, tulevaisuuden suunnasta ja tahtotilasta.

Katso video