Siirry sisältöön

Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta

Kiertotalous on tulevaisuuden talousmalli, jossa tuotteet ja materiaalit pysyvät käytössä pitkään ja turvallisesti, ympäristön kantokyvyn rajoissa. Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta, joka yhdistää ratkaisuja etsivät toimijat ja niiden tarjoajat.

Mitä Kiertotalous-Suomi voi tarjota sinulle?

Kiertotalouden hyödyt

Kiertotalous ei ole vain kierrättämistä, vaan myös kestävää suunnittelua, vuokrapalveluita, korjaamista ja jakamista. Kiertotaloudella on monia hyötyjä ympäristölle, taloudelle ja ihmisille.

Lisätietoa hyödyistä

Ympäristölle

Taloudelle

Ihmisille

Kiertotalous lukuina (Tilastokeskus 2023)

257
miljoonaa tonnia. Kotimaiseen materiaalien kulutukseen lasketaan Suomen luonnosta otettujen materiaalien lisäksi ulkomailta raaka-aineina tai jalosteina tuodut ja sinne viedyt materiaalit ja tuotteet.
4,4
prosenttia. Materiaalien kiertotalousaste on laskenut hieman. Suomen materiaalien kiertotalousaste on selvästi EU-keskiarvoa matalampi.
11
miljardia euroa. Kiertotaloustoimialojen liikevaihto on ollut kasvussa Suomessa.
4,13
patenttia/miljoona asukasta. Kiertotalousaiheisten patenttien määrä suhteessa väkilukuun on Suomessa selvästi korkeampi kuin EU:ssa keskimäärin

Nostoja uutisvirrasta

Rahavirrat kasvuun kiertotalousosaamisen avulla

Kiertotalous tarjoaa hyviä ansaintamahdollisuuksia yrityksille. Investoinnit kiertotalouteen kasvavat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti kuluttajien ymmärrys vastuullisuudesta paranee. Jotta kiertotalous todenteolla lyö läpi yhteiskunnassa, tarvitaan perusosaamisen lisäksi monenlaista syväosaamista.

Energiakatselmus edistää kiertotaloutta

Yhdistämällä energiatehokkuus ja kiertotalousratkaisut saadaan isompia kokonaishyötyjä. Energiakatselmus sopii hyvin perustaksi laajemmalle kiertotalousselvitykselle tai hiilijalanjäljen laskennalle. Energiatehokkuuden kehittäminen on avainasemassa rakennusten elinkaaren pidentämisessä ja niiden pysymisessä käytössä mahdollisimman pitkään.

Kikkaillaan meille kiertotalous!

Kaikki suuret muutokset koostuvat osittain myös pienistä jokaisen tekemistä teoista. Jos me voimme edistää kiertotaloutta pienillä muutoksilla toiminnassamme, niin miksi me emme tekisi näin? Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025) -hankkeessa tehtiin korkeatasoista ja monitieteellistä tutkimusta ja tuotettiin ”kiertotalouden kikkoja” kuluttajille, asiantuntijoille, poliitikoille ja päättäjille. Tavoitteena on rohkaista kyseenalaistamaan ja oivaltamaan kiertotaloutta edistäviä uusia toimintatapoja.

Kiertotalousbarometrit 2023: Kiertotalous on tuttua, mutta muutos vasta alussa

Uudessa kiertotalousbarometrissa kartoitettiin kiertotaloutta kansalaisten arjessa ja yritysten arvoissa ja toiminnassa. Kiertotalous on tuttua, mutta kiertotalousmuutos on vasta alussa. Lisää konkreettisia toimia tarvitaan. Lue artikkeli kiertotalouskyselyn tuloksista

Nostoja Kiertotalous-Suomesta

Kiertotalous-Suomi kokoaa yhteen kiertotalouden osaajat, levittää tietoa ja hyviä toimintamalleja sekä parantaa toimijoiden valmiuksia kiertotalouden edistämisessä. Verkosto tuo kiertotalouteen liittyvää tietoa, työkaluja ja tukimekanismeja yhdelle luukulle.

Kuva