Siirry sisältöön

Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta

Kiertotalous on tulevaisuuden talousmalli, jossa tuotteet ja materiaalit pysyvät käytössä pitkään ja turvallisesti, ympäristön kantokyvyn rajoissa. Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta, joka yhdistää ratkaisuja etsivät toimijat ja niiden tarjoajat.

Mitä Kiertotalous-Suomi voi tarjota sinulle?

Kiertotalouden hyödyt

Kiertotalous ei ole vain kierrättämistä, vaan myös kestävää suunnittelua, vuokrapalveluita, korjaamista ja jakamista. Kiertotaloudella on monia hyötyjä ympäristölle, taloudelle ja ihmisille.

Lisätietoa hyödyistä

Ympäristölle

Taloudelle

Ihmisille

Kiertotalouden tilannekatsaus

29,5
tonnia/henkilö. Materiaalien kulutus on Suomessa selvästi yli EU-keskiarvon (14,5), mikä johtuu materiaali-intensiivisestä teollisesta tuotannosta.
7 %
Materiaalien kiertotalousaste on Suomessa alle EU-keskiarvon (11,7 %).
11
miljardia euroa. Kiertotalousalojen liikevaihto Suomessa on kasvussa.
50 278
henkilöä. Kiertotalousalojen henkilöstömäärä Suomessa on kasvussa.

Nostoja uutisvirrasta

Kiertotalous on ratkaisu moneen – Kiertotalous-Suomi tarjoaa tietoa ja tukea

Kiertotalous on arkipäivää lähitulevaisuudessa ja siitä hyötyvät yksilöt, ympäristö ja yritykset. Juuri vuoden täyttänyt Kiertotalous-Suomi tarjoaa tietoa ja tukea siirtymisessä kiertotalousyhteiskuntaan. Kun kansalliset kiertotalousskenaariot julkaistaan tämän vuoden lopulla, Kiertotalous-Suomelle kaavaillaan merkittävää roolia niiden toteutuksen tukemisessa.

Tekstiilien tuottajavastuu tulossa jätedirektiivin myötä – muutoksia tekstiilien parissa toimiville

Jätedirektiivin uudistus tuo muutoksia kaikille tekstiilien parissa toimiville. Tekstiilien valmistajille ja maahantuojille on tulossa tuottajavastuu tekstiilituotteiden koko elinkaarelta. Muutokset koskevat myös tekstiilien uudelleenkäyttöorganisaatioita jätelaitoksista kierrättäjiin. KiSun kiertotalouskahveilla kuultiin jätedirektiiviehdotuksen sisällöstä ja vaikutuksista eri toimijoihin.

Kiertotalousmurrosta kannattaa nyt seurata – ja kiihdyttää

Kiertotalous etenee nyt nopeasti. Lähes päivittäin kuulee jostakin uudesta kokeilusta, mallista tai hankkeesta, mutta samaan aikaan tavoitteisiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Kunnat ja alueet kiertotalouden mahdollistajana – KiSun kiertotalouskahvit 15.6.2023

Kunnat ja alueet ovat kiertotalouden keskeisiä toimijoita. Strategisen tahtotilan lisäksi tarvitaan koko kaupunkiorganisaation eri toimialojen, yritysten, palveluntarjoajien ja asukkaiden välistä yhteistyötä. KiSu-kahveilla etsittiin ja esiteltiin ratkaisuja.

Nostoja Kiertotalous-Suomesta

Kiertotalous-Suomi kokoaa yhteen kiertotalouden osaajat, levittää tietoa ja hyviä toimintamalleja sekä parantaa toimijoiden valmiuksia kiertotalouden edistämisessä. Verkosto tuo kiertotalouteen liittyvää tietoa, työkaluja ja tukimekanismeja yhdelle luukulle.

Kuva