Siirry sisältöön

Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta

Kiertotalous on tulevaisuuden talousmalli, jossa tuotteet ja materiaalit pysyvät käytössä pitkään ja turvallisesti, ympäristön kantokyvyn rajoissa. Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta, joka yhdistää ratkaisuja etsivät toimijat ja niiden tarjoajat.

Mitä Kiertotalous-Suomi voi tarjota sinulle?

Kiertotalouden hyödyt

Kiertotalous ei ole vain kierrättämistä, vaan myös kestävää suunnittelua, vuokrapalveluita, korjaamista ja jakamista. Kiertotaloudella on monia hyötyjä ympäristölle, taloudelle ja ihmisille.

Lisätietoa hyödyistä

Ympäristölle

Taloudelle

Ihmisille

Kiertotalous lukuina (Tilastokeskus 2023)

257
miljoonaa tonnia. Kotimaiseen materiaalien kulutukseen lasketaan Suomen luonnosta otettujen materiaalien lisäksi ulkomailta raaka-aineina tai jalosteina tuodut ja sinne viedyt materiaalit ja tuotteet.
4,4
prosenttia. Materiaalien kiertotalousaste on laskenut hieman. Suomen materiaalien kiertotalousaste on selvästi EU-keskiarvoa matalampi.
11
miljardia euroa. Kiertotaloustoimialojen liikevaihto on ollut kasvussa Suomessa.
4,13
patenttia/miljoona asukasta. Kiertotalousaiheisten patenttien määrä suhteessa väkilukuun on Suomessa selvästi korkeampi kuin EU:ssa keskimäärin

Nostoja uutisvirrasta

Siiloista solmuihin – onko sinulla jo kestävyysosaamisen keskeiset taidot?

Monimutkaisessa maailmassamme tarvitaan asiantuntijoiden yhteistyötä. Kriittinen kysymys kiertotaloudessakin on, ymmärtävätkö asiantuntijat erilaisia näkökulmia ja osaavatko he työskennellä tehokkaasti yhdessä. Kasvatustiede tarjoaa hyödyllisiä työkaluja kestävyyskysymysten ratkaisemiseen.

Kompassin kuva, Kiertotalousajattelun ytökalupakki

Siirtyminen kiertotalouteen vaatii uudenlaista ajattelua yrityksissä – Uudesta Kiertotalousajattelun työkalupakista suunnitteluapua

Kiertotalousajattelua tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan yritysmaailmassa. Kiertotalous-Suomi toi Suomeen EIT Climate-KIC:n kiertotalousajattelun työkalut ja testasi niitä Ratkaisuralli-työpajoissa. Helppokäyttöiset työkalut auttavat kiertotalouden suunnittelussa eri tasoilla.

Listafanit: Kootaan oma kiertotalouden kymmenen kärki!

Tämä kevät on ollut antoisaa aikaa myös meille kiertotaloudesta kiinnostuneille listafaneille. Sitra on julkaissut listan eurooppalaisista kiertotalousyrityksistä. Edelläkävijöitä on myös esitelty pitchauskisoissa sekä palkittu kevään messuilla. Ketkä sinä nostaisit omalle hyvien kiertotalousesimerkkien listallesi?

Kohti kiertotalouden ratkaisuja

Circwaste-hanke tuotti paljon seurantatietoa, indikaattoreita ja keinoja kiertotalouden edistämiseksi. Moni asia edistyi seitsemän vuoden aikana, mutta työ kiertotalouden valtavirtaistamiseksi jäi kesken. Todellista vaikuttavuutta on saada tieto käyttöön. Tarvitaan alueellisen ja paikallisen tason verkostoja, joissa kunnalliset toimijat, eri asteen oppilaitokset ja yritykset tekevät yhteistyötä sekä jakavat tietoa ja kokemuksia. On löydettävä sopivat viestinnän keinot ja vietävä tuotettu tieto räätälöidysti jokaiselle kohderyhmälle mitoitetussa paketissa. Tässä Kiertotalous-Suomella kiertotalouden solmukohtana on keskeinen rooli.

Nostoja Kiertotalous-Suomesta

Kiertotalous-Suomi kokoaa yhteen kiertotalouden osaajat, levittää tietoa ja hyviä toimintamalleja sekä parantaa toimijoiden valmiuksia kiertotalouden edistämisessä. Verkosto tuo kiertotalouteen liittyvää tietoa, työkaluja ja tukimekanismeja yhdelle luukulle.

Kuva