Siirry sisältöön

Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta

Kiertotalous on tulevaisuuden talousmalli, jossa tuotteet ja materiaalit pysyvät käytössä pitkään ja turvallisesti, ympäristön kantokyvyn rajoissa. Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta, joka yhdistää ratkaisuja etsivät toimijat ja niiden tarjoajat.

Mitä Kiertotalous-Suomi voi tarjota sinulle?

Kiertotalouden hyödyt

Kiertotalous ei ole vain kierrättämistä, vaan myös kestävää suunnittelua, vuokrapalveluita, korjaamista ja jakamista. Kiertotaloudella on monia hyötyjä ympäristölle, taloudelle ja ihmisille.

Lisätietoa hyödyistä

Ympäristölle

Taloudelle

Ihmisille

Kiertotalouden tilannekatsaus

29,5
tonnia/henkilö. Materiaalien kulutus on Suomessa selvästi yli EU-keskiarvon (14,5), mikä johtuu materiaali-intensiivisestä teollisesta tuotannosta.
7 %
Materiaalien kiertotalousaste on Suomessa alle EU-keskiarvon (11,7 %).
11
miljardia euroa. Kiertotalousalojen liikevaihto Suomessa on kasvussa.
50 278
henkilöä. Kiertotalousalojen henkilöstömäärä Suomessa on kasvussa.

Nostoja uutisvirrasta

Kikkaillaan meille kiertotalous!

Kaikki suuret muutokset koostuvat osittain myös pienistä jokaisen tekemistä teoista. Jos me voimme edistää kiertotaloutta pienillä muutoksilla toiminnassamme, niin miksi me emme tekisi näin? Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025) -hankkeessa tehtiin korkeatasoista ja monitieteellistä tutkimusta ja tuotettiin ”kiertotalouden kikkoja” kuluttajille, asiantuntijoille, poliitikoille ja päättäjille. Tavoitteena on rohkaista kyseenalaistamaan ja oivaltamaan kiertotaloutta edistäviä uusia toimintatapoja.

Kiertotalousbarometrit 2023: Kiertotalous on tuttua, mutta muutos vasta alussa

Uudessa kiertotalousbarometrissa kartoitettiin kiertotaloutta kansalaisten arjessa ja yritysten arvoissa ja toiminnassa. Kiertotalous on tuttua, mutta kiertotalousmuutos on vasta alussa. Lisää konkreettisia toimia tarvitaan. Lue artikkeli kiertotalouskyselyn tuloksista

Kiertotalous-Suomi tasoittaa yritysten tietä kohti kiertotaloutta

Ketterimmät yritykset ovat jo siirtyneet kiertotalouteen tai luoneet uutta kiertotalousliiketoimintaa. Osassa yrityksiä kiertotalous on vakiintumassa osaksi toimintaa ja joissain yrityksissä vasta perehdytään asiaan. Kiertotalous-Suomi helpottaa yrityksiä oman kiertotalouspolkunsa löytämisessä ja jakaa ajankohtaista tietoa kiertotaloudesta. Lue artikkelista, mitä hyötyä Kiertotalous-Suomesta on yrityksille.

Datapalvelut ja EU:n datasääntely uudistavat kiertotaloutta

Datatalouden pelisäännöt uudistuvat Euroopan unionissa. Miten sääntely muuttaa toiminnan ehtoja? Mitä mahdollisuuksia se tuo tullessaan? Mitä pitäisi tietää, kun kehittää dataa hyödyntäviä kiertotalousratkaisuja? Mitkä ovat digitaalisuuden ja datan tuomat hyödyt kiertotaloudelle? Näihin kysymyksiin vastasivat Sitran ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n asiantuntijat KiSun kiertotalouskahveilla. Kokosimme keskeisistä asioista koosteen.

Nostoja Kiertotalous-Suomesta

Kiertotalous-Suomi kokoaa yhteen kiertotalouden osaajat, levittää tietoa ja hyviä toimintamalleja sekä parantaa toimijoiden valmiuksia kiertotalouden edistämisessä. Verkosto tuo kiertotalouteen liittyvää tietoa, työkaluja ja tukimekanismeja yhdelle luukulle.

Kuva