Siirry sisältöön

Eri tahot listaavat verkkosivuillaan kiertotalouteen liittyviä hankkeita, joita on Suomessa käynnissä useita erilaisia. Listaamme tälle sivulle tiedossamme olevia tahoja. Voit myös vinkata meille lisää kiertotalousaiheisia hankkeita sähköpostitse info@kiertotaloussuomi.fi.

Tutustu hankkeisiin alla olevien linkkien kautta ja laita hyvät ideat kiertämään!

Valtakunnallisia kiertotaloushankkeiden listauksia

Suomen ympäristökeskus Syke listaa omilla verkkosivuillaan hankkeitaan. Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuoden 2012 jälkeen päättyneet hankkeet. Hakua voi rajata mm. teemoittain.

Materiaalitkiertoon.fi-sivusto on Syken ylläpitämä kiertotaloushankkeita kokoava teemasivusto, josta tällä hetkellä löydät mm. EU Life Circwaste(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) sekä PlastLIFE(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) -hankkeiden sivut, molemmat suuria EU-rahoitteisia kiertotalouteen keskittyviä hankkeita.

Osana Circwaste-hanketta kehitettiin työkalu, johon on koottu kiertotaloutta ja resurssiviisautta edistäviä hankkeita. Työkalua ylläpitää Syke.

Luonnonvarakeskus Luke listaa omilla verkkosivuillaan hankkeitansa ja projektejansa. Voit hakea niitä mm. projektin nimellä, lyhenteellä tai vapaasanahaulla.

Green Building Council Finland (FIGBC) on kestävän rakennetun ympäristön puolesta puhuja. FIGBC listaa käynnissä olevat projektit verkkosivuillaan.

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden osaamiskeskus KIRA on kerännyt sivuilleen käynnissä olevia, menneitä ja tulevia KIRA-alan kiertotalouden kehityshankkeita.

Hankehaavi on luonnonvara-alan tutkimushankekuvausten verkkohakemisto, jota ylläpitää maa- ja metsätalousministeriö. Hankehaavissa on tällä hetkellä lähes 12 000 tutkimushankekuvausta. Hankkeita voit hakea mm. aiheiden ja asiasanojen mukaan.

Kuntaliitto keräsi yhdessä Sitran kanssa kahdeksan mielenkiintoista kiertotaloustärppiä: kuntien kiertotaloustekoja ja askelmerkkejä, joiden avulla muut kunnat voivat ottaa teot käyttöönsä. Tärppien avulla kunnat voivat vähentää luonnonvarojen kulutusta ja hillitä ilmastonmuutosta.

CLIC Innovation on avoin innovaatioklusteri, jonka tehtävänä on luoda ratkaisuja biotaloudessa, kiertotaloudessa ja energiajärjestelmissä. CLIC Innovation on kansainvälisten yritysten ja suomalaisten tutkimusorganisaatioiden omistama, ja se listaa ratkaisulähtöisiä projektejaan sivustollaan. Sivusto on englanniksi.

Paikallisia kiertotaloushankkeiden listauksia

Micropolis kehittää Pohjois-Pohjanmaata uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edelläkävijäksi ja listaa sivuillaan kestävän kehityksen hankkeita.

Business Heinola on toteuttanut kestävän kehityksen bio- ja kiertotalouden hankkeita jo usean vuoden ajan, ja listaa niitä verkkosivuillaan.

Kemin Kiertotalouskeskus on arktinen kiertotalousosaaja ja listaa sivuillaan menossa olevia ja päättyneitä hankkeita. Kiertotalouskeskuksen perustajia ovat Digipolis, Kemin kaupunki ja Lapin ammattikorkeakoulu. Ydintoimijoihin kuuluu lisäksi ammattiopisto Lappia.

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus tutki kiertotalouden tilannetta Turun seudulla. Seudulla on noin 700 eri kiertotalouteen liittyvää toimijaa. Näistä 270 on yrityksiä, jotka toteuttavat kiertotaloutta näkyvästi tai ovat julkisen toimijan yhteistyökumppaneita. Toiseksi eniten kiertotaloustoimijoita on tutkimuksessa ja koulutuksessa. Muita toimijoita ovat mm. kiertotalouden hankkeet, verkostot sekä julkishallinnon toimielimet, luottamusmiehet ja työntekijät.

Kiertotalousvahti tekee näkyväksi Helsingin kaupungin tekemää työtä kierto- ja jakamistalouden edistämiseksi. Palveluun on koottu Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan 31 toimenpidettä.

Turku AMK:n kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmä edistää kiertotalouden liiketoimintaa yhdessä yritysten kanssa sekä kehittää kiertotalouden opetusta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

LAB-ammattikorkeakoulussa Kiertotalous on yksi neljästä vahvuusalueesta. LAB-ammattikorkeakoulun Teknologia-yksikön Lahden kampukselle on valmistunut huipputason Kiertotalouslaboratorio, joka palvelee opiskelijoita, tki-projekteja ja palvelumyynnin asiakkaita.

Lisätietoja

Sari Piippo

Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus

Annukka Berg

Ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus