Siirry sisältöön

Kiertotalous-Suomi tarjoaa kiertotalouden toimijoiden käyttöön tietoa saatavilla olevista rahoituslähteistä sekä edistää kiertotalouteen kohdistuvan rahoituksen määrää ja vaikuttavuutta käynnistämällä yhteistyön kiertotalouden rahoittajien kanssa.

Kiertotalouden rahoituslähteet ja ajankohtaisten rahoitusmahdollisuuksien kooste

Kiertotalous-Suomen verkkosivuilta löytyy tietoa kiertotalouden rahoituslähteistä. Lisäksi KiSu tarjoaa tietoa ajankohtaisista rahoitushauista. Seurannassa keskitytään toimijoihin, joiden rahoitusmallit soveltuvat mahdollisimman laajalle hakijajoukolle kuten kunnille, yrityksille sekä koulutus- ja tutkimuslaitoksille.

Rahoitushakulistaus päivitetään noin kahden kuukauden välein Kiertotalous-Suomen verkkosivuille, ja uudesta koosteesta kerrotaan Kiertotalous-Suomen uutiskirjeessä. Hakulistaus päivitetään samassa aikataulussa uutiskirjeen ilmestymisen kanssa.

Ajankohtaisten rahoitusmahdollisuuksien koosteen ohella tietoa avoimista hauista voidaan jakaa Twitterissä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ja muissa KiSun viestintäkanavissa.

Yhteistyö kiertotalouden rahoittajien kanssa

Rahoituskanavista viestimisen ohella Kiertotalous-Suomi käynnistää yhteisen keskustelun eri rahoitusta myöntävien tahojen kanssa. Keskustelun tavoitteena on lisätä kiertotalousmurrosta tukevan rahoituksen määrää, poistaa päällekkäisyyksiä ja vauhdittaa rahoitusten hyödyntämistä.

Rahoitusta myöntävien tahojen kanssa tehtävä yhteistyö on käynnistymässä. Yhteistyöhön kutsutaan mukaan julkista rahoitusta myöntäviä toimijoita. Yhteistyön muodot ja kehitettävät teemat sovitaan ja tunnistetaan yhdessä rahoittajien kanssa. Mallina voidaan käyttää esimerkiksi Alankomaissa toteutetun kiertotalouden rahoituksen työryhmän(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) työtä.

Vinkkejä rahoitusmahdollisuuksista, ajankohtaisista rahoitushauista ja rahoittajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä voi lähettää osoitteeseen info@kiertotaloussuomi.fi.

Lisätietoja

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy

Kimmo Heponiemi

Asiantuntija, Motiva Oy