Siirry sisältöön

Kiertotalouden liiketoimintamallit pyrkivät toteuttamaan kiertotalouden periaatteita taloudellisesti kannattavalla ja kestävällä tavalla. Kiertotalous on talousmalli, jossa liiketoiminta muuttuu lineaarisista ”ota – valmista – hävitä” -malleista kiertäviksi liiketoimintamalleiksi, mikä mahdollistaa kassavirran ja kannattavuuden kasvattamisen arvoketjun jokaisessa kohdassa.

Ota, valmista, hävitä -mallista kiertävään malliin.

Kiertotalouden on tutkittu jopa seitsenkertaistavan yritysten kassavirran perinteisiin liiketoimintamalleihin nähden, samalla vähentäen ympäristöjalanjälkeä 60–85 prosentilla.

Kiertotaloudessa pyritään säilyttämään tuotteet ja materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään siten, että niiden arvo säilyy mahdollisimman suurena läpi tuotteen elinkaaren ja materiaalikiertojen. Kiertotalouden periaatteita voidaan edistää viiden yleisesti tunnetun kiertotalouden liiketoimintamallin avulla. 

Kiertotalouden liiketoimintamallien luokitus

Kiertotalouden liiketoimintamallit voidaan jakaa viiteen yleisesti tunnettuun luokkaan (Sitra). Yritysten on tärkeää ymmärtää ja tunnistaa ne kiertotalouden liiketoimintamallit, jotka voivat auttaa vähentämään tehottomuuksia sekä luomaan arvoa ja kilpailuetua.

  1. Kiertävät raaka-aineet. Kestävien, korjattavien ja kierrätettävien tuotteiden suunnittelu. Uusiutuvien, biopohjaisten, kierrätettyjen tai muiden vaihtoehtoisten materiaalien ja energialähteiden hyödyntäminen hukan vähentämiseksi. 
  2. Resurssien talteenotto. Materiaalien ja energian talteenotto ja uusiokäyttöön palauttaminen muun muassa jätteestä sekä tuotannon sivutuotteista ja prosesseista. 
  3. Elinkaaren pidentäminen. Tuotteen käyttöiän pidentäminen esimerkiksi tuotesuunnittelun, korjaamisen, huoltamisen, päivittämisen ja jälleenmyynnin keinoin. 
  4. Tuote palveluna. Asiakas maksaa tietystä toiminnosta tai suorituskyvystä tuotteen omistamisen sijaan. Tuloja kertyy palvelu- tai vuokrasopimuksista. Esim. Oil as a Service, jossa toimittaja huolehtii teollisen laitteiston öljyn kunnosta kuukausimaksua vastaan sen sijaan, että myisi öljyä litrahinnalla. 
  5. Jakamisalustat mahdollistavat sen, että useat toimijat voivat käyttää samoja palveluita tai tuotteita ilman, että heidän tarvitsee omistaa niitä. Jakamisalustat myös mahdollistavat tarpeettomien/alikäytettyjen resurssien välittämisen muiden saataville. Esimerkiksi vuokraamisen, yhteiskäytön tai jakamisen myötä tuotteiden käyttöaste kasvaa ja ne pysyvät käytössä pidempään. Jakamisalustat usein hyödyntävät digitaalisia palveluita

Kiertotalouden markkinoiden periaatteet toimivat lähes kaikilla toimialoilla sekä toiminnan kokoluokissa. Monet kiertotalouden hyödyt ja ajatukset pystytään monistamaan tehokkaasti toimialojen välillä. Monistettavuus luo perustan tehokkaalle kiertotalousinnovaatioden leviämiselle läpi yhteiskunnan. 

Kuvassa on esitetty viisi kiertotalouden liiketoimintamallia: tuotteen elinkaaren pidentäminen, tuote palveluna, jakamisalustat, kiertävät raaka-aineet ja resurssien talteenotto. Näiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta voidaan tunnistaa ja vähentää tehottomuuksia lineaarisessa arvoketjussa sekä luoda arvoa ja kilpailuetua hyödyntämällä näitä liiketoimintamalleja.
Kiertotalouden viisi liiketoimintamallia vähentävät tehottomuuksia ja luovat arvoa yrityksille.

Konkreettisia esimerkkejä liiketoimintamalleista

Kiertotalouden liiketoimintamallien konkreettisia esimerkkejä ja menestystarinoita esitellään Sitran kesällä 2021 keräämässä listauksessa. Niissä näkyy vahvasti, minkälaisin eri keinoin yritykset ovat tehneet kiertotaloudesta kannattavaa liiketoimintaa. Listaan voit tutustua tästä:

KIERTO 100 on lista Pirkanmaalla toimivista yrityksistä, joiden toiminta pohjautuu kokonaan kiertotalouteen tai jotka ovat ottaneet ensimmäiset askeleensa matkalla kohti kiertotaloutta. Tutustu KIERTO 100 -hankkeen listaukseen Pirkanmaalta:

Kiertotalouden liiketoimintamallien oppaat

Kiertotalouden liiketoimintamallien käyttöönoton avuksi on laadittu oppaita, joissa käsitellään muun muassa kiertotalouden periaatteita ja niiden soveltamista liiketoimintaan. Oppaat tarjoavat käytännön vinkkejä kiertotalouden mukaiseen toimintaan siirtymiseen liiketoiminnallisesta näkökulmasta tarkastellen.

Lisätietoja

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy