Siirry sisältöön

Nykyinen lineaarinen talousjärjestelmä, jossa tuotteita valmistetaan, käytetään ja heitetään pois, perustuu luonnonvarojen ylikulutukselle. Luonnonvarojen käytön ennustetaan yli kaksinkertaistuvan globaalisti noin 90 miljardista tonnista 190 miljardiin tonniin vuoteen 2060 mennessä. Tämänkaltainen järjestelmä ei mahdu maapallon ekologisen kantokyvyn rajoihin.

Kiertotaloudella on valtava potentiaali hillitä luonnonvarojen kulutusta. Tuotantoketjujen kestävyyden parantaminen vähentää myös ilmastopäästöjä ja hillitsee luontokatoa.

Nimensä mukaisesti kiertotaloudessa tunnistetaan taloudellisia hyötyjä. Arvioiden mukaan siirtymä kiertotalouteen voisi tuoda Suomeen kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja sekä tarjota eurooppalaisille yrityksille keinon säilyttää kilpailukykynsä maailmanlaajuisilla markkinoilla.

Parhaimmillaan kiertotalous tuottaa myös sosiaalisia hyötyjä, joista merkittäviä ovat muun muassa heikommassa asemassa olevien työllistymismahdollisuudet. Kiertotalous tuottaa myös kestäviä, edullisia ja yksilöllisiä palveluita sekä uutta yhteisöllisyyttä niiden ympärille.