Siirry sisältöön

Kiertotalous on Suomelle iso mahdollisuus luoda uutta liiketoimintaa, uusia työpaikkoja ja hyvinvointia ympäristön kantokyvyn rajoissa. Kiertotalouden osaamista ja osaajia tarvitaan kaikilla toimijatasoilla ja sektoreilla, jotta kiertotalous saadaan siivitettyä kasvuun Suomessa.

Kiertotalouden osaajia ja osaamista on Suomessa samoin kuin koulutusta tarjoavia tahoja ja koulutusmateriaaleja. Toimijakenttä on kuitenkin hajanainen. Kuten Mistä osaajat kiertotalouteen -työpajassa todettiin, osaaminen ei ole aina riittävän kokonaisvaltaista, ja toimijoilla on esimerkiksi tarve konkretisoida, mitä kiertotalous tarkoittaa käytännössä juuri heidän toimialallaan. Samoin vihreä siirtymä sekä suurten ikäluokkien lähitulevaisuuden eläköityminen kasvattavat kiertotalouden osaajien tarvetta. Tämän takia osaajatarpeeseen tulee varautua ennakoiden ja hyödyntäen sitä laajaa osaamista ja työtä, mitä Suomessa jo tehdään kiertotalouden osaamisen vahvistamiseksi.

Teemaryhmän fokuksessa tiedon koostaminen, siitä viestiminen sekä uudet avaukset

Kiertotalous-Suomi on perustanut kaikille kiertotalouden osaamisen ja koulutuksen parissa toimiville tahoille avoimen teemaryhmän, jonka tavoitteena on tukea Suomen kiertotalousosaamisen vahvistamista, koulutustoimijoiden verkottamista sekä laajemmin kuntien, alueiden, yritysten, toimialojen ja muiden tahojen omienkiertotalouspolkujen löytämistä.

Teemaryhmän toimintaa kehitetään ja suunnataan yhdessä teemaryhmän jäsenten kanssa. Teemaryhmän ensimmäisenä tavoitteena on jatkaa kiertotalouteen liittyvien koulutusten ja koulutusmateriaalien koostamista sekä edistää näiden materiaalien aktiivisempaa käyttöä kohderyhmien piirissä. Myöhemmässä vaiheessa tavoitteena on täydentää puutteita ja pullonkauloja sekä välittää tietoa kehittämistarpeista esimerkiksi valtionhallinnon suuntaan.

Teemaryhmä kokoontuu säännöllisesti eri teemojen sekä ajankohtaisten kuulumisten vaihdon muodossa. Tapaamisten välissä teemaryhmä voi myös työstää asioita digitaalisten alustojen välityksellä.

Kiinnostuin, kuinka pääsen mukaan teemaryhmään?

Ilmaise kiinnostuksesi liittyä mukaan teemaryhmään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@kiertotaloussuomi.fi.

Lisätietoja

Kaarina Kaminen

Suunnittelija, Suomen ympäristökeskus

Annika Markuksela

Tutkija, Suomen ympäristökeskus