Siirry sisältöön

Energiakatselmus-toiminta jakaantuu energiatehokkuuslaissa säädettyyn suurten yritysten pakolliseen katselmukseen ja tuettuun, vapaaehtoiseen, muita kuin suuria yrityksiä koskevaan katselmukseen.

Tuettu Energiakatselmus on puolueeton, kattava ja luotettava selvitys rakennuksen tai tuotantolaitoksen energian ja veden käytöstä sekä niiden kannattavista tehostamismahdollisuuksista.​

Energiatehokkuus ja Energiakatselmukset ovat kovassa nosteessa

Energiansäästö ja energian viisas käyttö ovat keskeisiä ja kestäviä menestystekijöitä pitkällä aikavälillä. Energiakatselmuksien avulla on löydetty säästö- ja tehostamiskohteita niin yrityksissä kuin myös kunnissa. 

Tuetuissa energiakatselmuksissa tyypillisesti havaittu säästöpotentiaali energiakustannuksissa on noin 17 % ja PK-teollisuudessa kustannussäästöt ovat olleet jopa 27 %.

Energiakatselmukset ovat vakiinnuttaneet paikkansa tärkeänä työvälineenä!

Tuetussa energiakatselmuksessa

  • Tunnistetaan energian ja veden käytön tehostamismahdollisuudet.
  • Etsitään kustannustehokkaita ratkaisuja energian- ja vedensäästöön. 
  • Tuotetaan mittauksiin ja laskelmiin perustuvaa tietoa katselmoitavan kohteen energiankulutuksen jakautumisesta.
  • Tuotetaan ehdotukset toimenpiteistä ja investoinneista sekä laskelmat niillä saavutettavista säästöistä.
  • Autetaan teknistä henkilökuntaa käyttämään laitteita ja järjestelmiä energiatehokkaasti.
  • Kartoitetaan uusiutuvan energian mahdollisuuksia ja opastetaan niiden hyödyntämiseen.
  • Opastetaan energiankäytön ja -tehokkuuden säännölliseen seurantaan, energiatehokkuuden ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen. 
  • Vähennetään toiminnan hiilidioksidipäästöjä.
  • Saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Tuettuja energiakatselmuksia on tehty yrityksiin ja kuntiin jo yli 10 000. Tutustu energiakatselmuksiin!