Siirry sisältöön

Kurssin kautta opit ymmärtämään ympäristövahinkoihin ja ympäristön pilaantumiseen liittyvää oikeudellista normistoa sekä ympäristö- että kemikaalilainsäädännön linkittymistä toisiinsa, sekä hyödyntämään kemikaaleihin ja haitallisiin aineisiin liittyviä tietolähteitä, arvioimaan niiden laatua sekä ymmärtämään, miten erilaisia tietolähteitä käytetään eri tilanteissa sekä tunnistamaan yleiset kemikaalien ja haitallisten aineiden päästölähteet, kulkeutumistavat ja haitallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä ymmärtämään ympäristöriskinarvioinnin perusteet. 

Kurssi sisältää videoluentoja ja niihin liittyviä tehtäviä. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Kurssi on avoinna toistaiseksi. Kurssin laajuus on n. 1 opintopistettä (27 h). Kurssilta voi myös poimia itselle oleelliset sisällöt ilman, että suorittaa koko kurssia. Kurssi on ilmainen.