Siirry sisältöön

Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Katselmuksella tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja.

Katselmus soveltuu yrityksille, jotka haluavat apua oman materiaalitehokkuutensa parantamiseen ja hukan vähentämiseen. Katselmuksia tekevät monet konsultit.

Materiaalikatselmus on hyvä materiaalitehokkuuteen ja kiertotalouteen sitoutumisen työkalu, jonka avulla löydetään uusia ratkaisuja hävikin vähentämiseksi, jätteen minimoimiseksi ja kustannusten säästämiseksi. Materiaalikatselmuksen avulla on saavutettu muun muassa:

  • kustannussäästöjä raaka-ainehankinnoissa ja jätemaksuissa,
  • säästöjä energia- ja työkustannuksissa,
  • parannettu yrityksen kilpailukykyä,
  • vähennetty luonnonvarojen käyttöä merkittävästi,
  • laskettu ympäristökuormitusta,
  • ennakoitu kiristyviä lupaehtoja ja muita vaatimuksia,
  • vaikutettu yrityksen imagon parantamiseen ympäristöasioissa,
  • tehostettu yrityksen omaa osaamista materiaalitehokkuusasioissa.