Siirry sisältöön

Toimenpidesitoumukset ovat konkreettinen keino viedä käytäntöön Agenda2030-tavoitteita ja Suomen kestävän kehityksen strategian tavoitteita sekä tuoda näkyväksi yrityksen, kunnan, valtion organisaatioiden sekä erilaisten järjestöjen ja yhteisöjen kestävän kehityksen työtä.

Sitoumuksen laatija asettaa sitoumukselleen tavoitteet, mittarit sekä aikataulun. Sitoumuksen on luotava uutta, oltava mitattava sekä noudatettava kestävän kehityksen periaatteita. Tavoitteellinen ja mitattava toimenpidesitoumus on hyvä työkalu esimerkiksi organisaation oman toiminnan kehittämisessä. Toimenpidesitoumukset tehdään ja niiden toteutumista raportoidaan Sitoumus2050.fi-verkkopalvelussa.