Siirry sisältöön

Tällä kurssilla opit, mitä kiertotalous tarkoittaa, ja miksi sitä tarvitaan. Lisäksi pääset syventymään kiertotalouden merkitykseen ja mahdollisuuksiin neljän eri aihealueen kautta saaden samalla kattavan kuvan kiertotalouden käytännön sovelluksista. Koska kiertotalouteen liittyy vahvasti monialaisuus, jaettu asiantuntijuus ja systeemiajattelu, opintokokonaisuus on rakennettu nämä näkökohdat huomioon ottaen. 

Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan nykyistä resurssien käyttöä ja siitä aiheutuvia haasteita sekä tutustutaan kiertotalousmalliin. Kiertotalouteen syvennytään pohtimalla sen hyötyjä, perusperiaatteita, haasteita, rajoitteita ja liiketoimintamalleja, sekä tarkastelemalla kiertotaloutta edistäviä ohjauskeinoja ja toimenpiteitä. Kurssin neljä sisältöosiota pureutuvat käsiteltäviin aihealueisiin kiertotalouden sovellusten kannalta. Aihealueet ovat kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, liikenne ja jakamistalous sekä tekniset kierrot. Materiaalin lopusta löydät kiertotalouden kannalta oleellista sanastoa sekä opettajan oppaan, joka sisältää tarkempia ohjeita kurssin suorittamista koskien. 

Kurssin voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.  

Kurssi on maksuton.