Siirry sisältöön

Kiertotalouskauppakeskuksen perustamisopas on tarkoitettu kaikille kiertotalouskauppakeskuksista sekä niiden perustamisesta tai perustamisen tukemisesta kiinnostuneille. Se auttaa ymmärtämään kiertotalouskauppakeskuksen hyötyjä ja mahdollisuuksia, huomioimaan perustamisessa huomioitavia tärkeitä seikkoja ja välttämään monia sudenkuoppia. Oppaan tavoite on auttaa lukijaa hahmottamaan kiertotalouden toimintakenttää, liiketoimintamalleja, materiaalivirtoja, sidosryhmiä, sijaintipäätöksiä, vastuullisuusteemoja, kannattavuutta ja asiakastarpeita. Vastaavaa teosta ei ole aiemmin tehty. Opas on tehty EU-rahoitteisessa ”Yhteistyötä pk-yritysten kiertotaloustarjontaan – kiertotaloutta ostarille” -hankkeessa. Oppaan kirjoittivat hankepäällikkö Johanna Kohvakka ja hankeasiantuntija Timo Alanko.