Siirry sisältöön

Canemure-hankkeessa on listattu paljon erilaisia työkaluja erityisesti kuntien ja yritysten ilmasto- ja kiertotaloustyöhön. Työkalut on jaoteltu kolmeen ryhmään:

  • LCA-pohjaiset työkalut (elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset),
  • energia- ja materiaalitehokkuustyökalut sekä
  • johtamisjärjestelmät.

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) on kuusivuotinen EU:n Life-hanke, joka toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa. Hankkeessa viedään käytäntöön erityisesti energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjauksia. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2024.

Canemure-hankkeessa toteutetaan käytännön ilmastotoimia, edistetään alueellista ilmastotyötä sekä tuetaan Hinku-verkostoa ja käytännön toimia asiantuntijoiden avulla.