Siirry sisältöön

Kiertotalouden kanssa työskentelevistä moni on varmasti viime vuosina kuullut jotain CICAT2025-hankkeesta. Hankkeen tuloksena syntyi kiertotalouden kikkoja, joissa yhdistyi tuotettu tutkimustieto, monitieteellinen ristipölytys ja käytännönläheiset keinot kiertotalouden edistämiseen.

CICAT2025 Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin -hanke
  • Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama vuosina 2018─2023 toteutettu hanke, jonka yhtenä tavoitteena oli vauhdittaa siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen.
  • Hanketta olivat toteuttamassa Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto sekä Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut.
  • Hankkeen konsortiossa oli rautaista osaamista teknologiasta, liiketoiminnasta, politiikasta, taiteesta, lingvistiikasta, lainsäädännöstä ja sidosryhmävuorovaikutuksesta.

Yhtenä hankkeen tärkeimmistä tuotoksista olivat niin sanotut kiertotalouden kikat. CICAT2025-hankkeen tilaisuuksiin osallistuneet ovat varmasti jo kuulleet kiertotalouden kikoista, mutta muille ne voivat vieraita. Kikkojen taustalla on idea, että kaikki suuret muutokset koostuvat osittain myös pienistä jokaisen tekemistä teoista. Jos me voimme edistää kiertotaloutta pienillä muutoksilla toiminnassamme, niin miksi me emme tekisi näin?

Tutkimustuloksesta kiertotalouden kikaksi

Kiertotalouden kikat eivät kuitenkaan ole syntyneet tyhjästä, vaan niiden eteen on tehty paljon töitä. Vaikka osa kikoista voi vaikuttaa yksinkertaisilta, eivät ne ole vain ”heittoja”. Kikat ovat matalalla kynnyksellä toteutettavia toimenpiteitä, jotka perustuvat CICAT2025-hankkeessa tehtyyn korkeatasoiseen ja monitieteelliseen tutkimukseen. Kikoissa on otettu hankkeessa tuotettu tutkimustieto ja pohdittu, miten voitaisiin päästä tieteellisestä julkaisusta ruohonjuuritason toimiin.

Miten jalkautetaan tutkimustulokset ja edistetään siirtymää kiertotalouteen käytännön tasolla?

Kikkatyöskentelyssä hankkeen tutkimustuloksia tarkasteltiin systemaattisesti. Ensimmäiseksi hankkeen julkaisuista arvioitiin, että pitävätkö ne sisällään sellaisia tuloksia, joita voidaan edistää matalan kynnyksen toimenpiteillä. Tämän jälkeen kikkatyöskentelyyn valikoituneita tekstejä käsiteltiin kikkatyöpajoissa. Yksitoista työpajaa järjestettiin vuosina 2021–2023. Työpajoissa hankkeen tutkijat valmistelevat ”kikkaraakileita” keskustelun ja monitieteellisen ristipölytyksen avulla. Työpajojen jälkeen ”kikkaraakileesta” hiottiin valmis kikka, jonka on myöhemmin upeasti kuvittanut Jani Ikonen.

Kiertotalouden kikat sopivat kaikille

Kiertotalouden kikoista on hyötyä ihan jokaiselle, esimerkiksi yksittäisille kuluttajille, asiantuntijoille, poliitikoille sekä päättäjille eri tasoilla. CAT2025-hanke keskittyi erityisesti etsimään keinoja, joiden avulla voidaan edistää eri kiertotaloussiirtymän vaiheissa olevien yritysten kierotaloustoimia.

No miksi nämä kikat kannattaa ottaa käyttöön?

Ensinnäkin kikat saavat kyseenalaistamaan nykytilanteen ja vaihtamaan vanhentuneet käytännöt kiertotalouden kannalta parempiin. Toisaalta kikat auttavat oivaltamaan uusia toimintatapoja, jotka edistävät kiertotaloutta. Lisäksi kikat levittävät tietoa kiertotaloudesta ja tavoista edistää sitä jokaisen omassa toiminnassa. Kiertotalouden edistäminen on jokaisen meidän toiminnastamme kiinni ja kikat ovat helppo – ja parhaimmillaan jopa hauska – tapa edistää kiertotaloutta.

Kikat ovat CICAT2025-hankkeen nettisivuilla.(siirryt toiseen palveluun) Sieltä jokainen voi ottaa ne omaan käyttöönsä. Upeiden Jani Ikosen taiteilemien kuvitusten lisäksi nettisivuilta on myös tarkempia tietoja kikkojen toteuttamisesta ja hyödyistä. Sieltä voi myös katsoa, mihin tieteellisiin julkaisuihin kukin kikka liittyy.

Ja sittenhän se on vaan ryhtyä niin sanotusti tieteestä toimeen!

Hankkeen tuloksia

Kiertotalouden kikoilla kiertotalous haltuun(siirryt toiseen palveluun) (CICAT2024-verkkosivu)


Politiikkasuositukset(siirryt toiseen palveluun)
Vaikuttavuustarinat(siirryt toiseen palveluun)
Vuorovaikutus- ja vaikuttavuusmateriaalit (avoimesti hyödynnettävissä olevat työkalut)(siirryt toiseen palveluun)
CICAT2025 – Kiertotaloussymposiumin 2022 posterinäyttely(siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoa

Topi Turunen

Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus