Siirry sisältöön

Kaksivuotisessa kumppanuushankkeessa kokeillaan ja pilotoidaan kestäviä ratkaisuja jakamis- ja kiertotalouden edistämiseksi yhdessä taloyhtiöiden ja vihreää kasvua tukevien yritysten kanssa. Kokeilut ja pilotit liittyvät muun muassa kestävään liikkumiseen, yhteiskäyttöön, pihaparannukseen ja kaupunkiviljelyyn sekä kiertotalousteemaiseen tapahtumatuotantoon.

Kestäviä ja asumista helpottavia ratkaisuja kaupunkikortteleihin

Hanke auttaa yrityksiä tunnistamaan ja kehittämään korttelitasolla toteutuvia kierto- ja jakamistaloutta edistäviä liiketoimintamahdollisuuksia sekä taloyhtiöitä tiedostamaan mahdollisuutensa toteuttaa kiertotalousratkaisuja omassa kiinteistössä ja lähikorttelissa. Hankkeen pääkohderyhmää ovat digitaalisuutta, vihreää kasvua tukevia ja uutta teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja kehittävät yritykset sekä näitä ratkaisuja potentiaalisesti hyödyntävät taloyhtiöt.

Kierto- ja jakamistalous kohtaavat kortteleissa

Kierto- ja jakamistalouden ratkaisuja testataan useassa pilottikorttelissa pääkaupunkiseudulla. Pilotit ja muut kokeiltavat ratkaisut perustuvat pilottikortteleissa taloyhtiöyhteistyössä esiin nouseviin tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään taloyhtiökohtaiseen 360-kuvaukseen, 3D-mallintamiseen ja tarkkaan digitaaliseen ympäristötietoon perustuvia demonstraatioita, joita esitellään sekä mahdollisille palveluntarjoajille että taloyhtiöille.

Ratkaisujen jalostamista sopiviksi yhdessä kohderyhmien kanssa

Hankkeen tavoitteena on kokeilun, pilotoinnin ja yhteiskehittämisen kautta edistää kestäviä, innovatiivisia ja liiketoimintapotentiaaliltaan kannattavia kierto- ja jakamistalouden kortteliratkaisuja. Hankkeen toiminnassa syntyy ymmärrystä taloyhtiöiden digitaalisuutta hyödyntävien palveluiden käyttöönotosta korttelitasolla ja saadaan käytännön esimerkkejä taloyhtiöiden edellytyksistä ottaa ratkaisuja käyttöön. Samalla yritysten ymmärrys ratkaisujen toteuttamisesta usean taloyhtiön kesken paranee.