Siirry sisältöön

CEGO – Circular Economy Goes East and West -hankkeen (2021-2023) tavoitteena oli tukea alueilla toimivien pk-yritysten siirtymistä kiertotalouteen edistämällä tiedonvaihtoa ja yhteiskehittämistä tukevan ekosysteemin syntyä. Näiden lisäksi hankkeessa tarjottiin alueellista kiertotalouteen perustuvien liiketoimintamallien kehittämisen tukea ja koulutusta.

Hankkeessa pilotoitiin muun muassa maa-ainesten, korjausrakentamisen ja muovituotteiden kiertotalousratkaisuja sekä tarjottiin mahdollisuuksia Uudenmaan laajuiselle verkostoyhteistyölle ja yhdessä oppimiselle. Ekosysteemihankkeena CEGO toimi tiiviissä yhteistyössä myös muiden Uudellamaalla käynnissä olevien kiertotaloushankkeiden kanssa sekä haki synergioita muun muassa Uudenmaan kiertotaloutta koordinoimaan pyrkivän Uudenmaan kiertotalouslaakso -hankkeen kanssa.

Hankkeen tulokset, opit ja kokemukset olemme koonneet tähän julkaisuun. Toivottavasti lukiessasi saat oivalluksia siitä, miten voit edistää kiertotaloutta omassa yrityksessäsi tai miten organisaatiosi voi tukea yritysten siirtymää kiertotalouteen.