Siirry sisältöön

Motiva: Uutinen

Rakentamisen muovit green deal -sopimus on konkreettinen toimi kohti Suomen hiilineutraalius- ja kiertotaloustavoitteita. Myös kuntia kannustetaan sitoutumaan sopimukseen ja hyödyntämään sitä työkaluna omien kestävyystavoitteidensa saavuttamisessa.

Sopimusosapuolet, erityisesti Kuntaliitto, kannustavat kuntia sitoutumaan vapaaehtoiseen sopimukseen, joka tukee käytännön toimia muovien kiertotalouden edistämiseksi.

”Rakentamisen muovit green deal on mainio työkalu kunnille kunnan omien kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. Sitoumuksen vaatimat toimenpiteet ovat maltillisia, mutta merkittäviä ja auttavat kuntia kiertotalouden toteuttamisessa käytännössä rakennushankkeissa”, toteaa Motivan asiantuntija Janne Keränen.

Rakentamisella ja peruskorjauksilla on merkittävä rooli julkisissa hankinnoissa. Niihin kohdistuu lähes puolet kuntien tekemistä hankinnoista. Hankkijat ja tilaajat yhteistyössä rakennusalan yritysten kanssa voivat vaikuttaa ratkaisevasti kestävyysajattelun ja kiertotalouden vakiinnuttamiseen rakentamisen arvoketjussa.

Huomio kalvomuoveihin

Sopimus kattaa rakentamisen toimitusketjun ja painopisteenä on kalvomuovit, joita käytetään rakennustuotteiden pakkaamiseen ja suojaamiseen. Muoveista kalvomuoveja kertyy volyymiltään eniten uudis- ja korjausrakentamisen työmailla. Sopimukseen on liittynyt jo yli 20 rakentamisen arvoketjun toimijaa, kuten Skanska, Lujatalo, ABB ja Senaatti-kiinteistöt.

”Euroopan unionin jäsenmaana Suomi sitoutui hyödyntämään rakennus- ja purkujätteestä 70 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Nykyinen hyödyntämisasteemme on kuitenkin jäänyt alle 60 prosentin”, Keränen muistuttaa.

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja kiertotalouden edelläkävijämaa vuonna 2025. Rakennussektori on yksi eniten muovia käyttävistä toimialoista. Ilman erityisiä toimia muovijätemäärä kasvaa lähes viidenneksellä nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Muovi jätteenä on merkittävä päästölähde. Kaikesta Suomen muovijätteestä noin kaksikolmasosaa hyödynnetään nykyisin energiana kierrättämisen sijaan.

Tarjolla maksutonta verkkokoulutusta

Kuntien ja kaupunkien edustajat voivat parantaa omaa muoviosaamistaan suorittamalla maksuttoman ja lyhytkestoisen rakentamisen muovit -verkkokoulutuksen Motivan koulutusalustalla. Julkisille hankkijoille suunnatusta osiosta saa mm. käytännön ohjeita kestäviin hankintoihin. Motiva tarjoaa myös tukea kunnille sopimukseen liittymisen yksityiskohdissa.

Lisätietoja:
Motiva
asiantuntija Janne Keränen
puh. 050467 9657
janne.keranen@motiva.fi