Siirry sisältöön

Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy: Verkkosivu

Katso interaktiivinen animaatio purkamisen ja rakentamisen kiertotaloudesta. Videolla kuvataan purkuprosessin nykytilanne (”2020”) ja tulevaisuuden tilanne (”2030”), kun kiertotalous rakentamisessa on muuttunut vallitsevaksi käytännöksi. Kummankin osion lopussa on mahdollisuus saada lisätietoa kiertotalousmahdollisuuksista ja käytännöistä eri materiaalien osalta.

Animaation ovat toimittaneet Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Xamk ja Ytekki Oy. Tekninen toteutus: Nopia Oy.

Animaatio on osa RAPURC-hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Aluekehitysrahastosta (EAKR). Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon Maakuntaliitto.