Siirry sisältöön

KEINO-osaamiskeskus: Uutinen

KEINOn hankintojen -johtamisen akatemiat ovat monessa kunnassa ja julkisessa organisaatiossa jo tuttu konsepti. Niissä kartutetaan hankintojen johtamisen valmiuksia, jotta hankinnat tukisivat tehokkaammin organisaatioiden strategisia tavoitteita

Esimerkiksi monessa kunnassa on jo laadittu kiertotalouden tiekartta, joka antaa suuntaviivat kiertotalouden vauhdittamiseen. Toisaalta tiekartoista puuttuvat usein konkreettiset käytännön ohjeet siitä, miten työ käytännössä tehdään. Hankinnat muodostavat tyypillisesti noin puolet kunnan budjetista, joten niillä on hyvin keskeinen rooli strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Kiertotalouden toteutumisen näkökulmasta kaikista vaikuttavimpia ja toisaalta haastavimpia ovat rakentamisen hankinnat. Siksi KEINOn tänä syksynä käynnistyneessä kiertotalousakatemiassa keskitytään nimenomaan rakentamisen ja purkamisen hankintoihin.

Meneillään olevassa kiertotalousakatemiassa on aloittanut seitsemän organisaatiota; Keravan kaupunki, Kouvolan kaupunki, HUS kiinteistöt, Iin kunta, Lounais-Suomen jätehuolto, Metropolia AMK ja Geologian tutkimuskeskus GTK. Osallistujaorganisaatiot saavat kukin räätälöityä sparrausta tuleviin rakentamisen tai purkamisen hankintojen kiertotaloustoimenpiteiden ja vaatimusten tunnistamiseen. Pilottihankintoina osallistujilla on niin siltahankkeita, kiinteistöjen purkuhankkeita kuin uudisrakentamisen kohteita. Uudisrakentamisen kohteissa halutaan esimerkiksi ohjata hyötykäyttöön mahdollisimman suuri osa materiaaleista sekä maksimoida kierrätettyjen rakennusosien ja materiaalien hyödyntäminen.

Myös hankintojen johtamisen käytäntöjä käydään läpi niin KEINON ja Hanselin työkalujen avulla kuin sparraustuokioissa. Niiden pohjalta osallistujat laativat kehittämissuunnitelman, joilla varmistetaan kiertotalouden parempi huomiointi hankinnoissa jatkossa.

Osallistujille on luvassa myös kattava paketti tietoa muun muassa purkamisessa syntyvistä ja tyypillisesti infrarakentamisessa hyödyntämiskelpoisista materiaaleista sekä kiertotaloutta tukevista hankintakriteereistä.

Vertaisoppiminen on tärkeä osa akatemioiden oppimisprosessia. Osallistujat kuulevat kiertotalouden vauhdittamisesta niin edelläkävijäkaupungeilta kuin myös toisiltaan.

Lue lisää:

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO

Kiertotaloutta vauhdittavat hankinnat