Siirry sisältöön

TREASoURcE project / Forum Virium Helsinki

Kuluttajat ja kotitaloudet ovat kehittyneet kierrättäjinä huomattavasti, mutta siitä huolimatta olisi vielä paljon tehtävää ja nostaa mm. kotitalouksien muovien ja biojätteiden kierrätysasteen nostamiseksi.

Tätä tavoitetta haluaa edistää myös TREASoURcE-hanke, jonka tavoitteena on luoda kestävämpi ja vähemmän ympäristöä kuormittavia tapoja muovijätteen hyödyntämiselle, sähköautojen akkujen uusiokäytölle sekä biojätteelle ja sivuvirroille. Työ tapahtuu Pohjoismaissa ja Itämeren alueen maissa dessä tutkijoiden, yritysten, alueellisten toimijoiden sekä asiantuntijoiden kanssa.

Haemme parhaillaan kevään 2024 innovaatiokilpailuun kumppaneita, jotka ovat tunnistaneet kuluttajien ja kotitalouksien kierrätystason nostamiseen liittyviä ongelmia tai haasteita erityisesti muovien ja biojätteiden osalta.

Mukaan lähtevät yhteistyökumppanit pääsevät kehittämään ratkaisuja yhdessä innovaattorien kanssa ja hyödyntämään kilpailun tuloksia omassa toiminnassaan. Tulosten tulee kuitenkin olla myös ulkopuolisten monistettavissa ja hyödynnettävissä kilpailun jälkeen mahdollisimman suuren vaikuttavuuden saavuttamiseksi.

Innovaatiokilpailu lyhyesti:

  • Tarpeita ja yhteistyökumppaneita voi olla useampi kuin yksi.
  • Innovaattoreille ja yrityksille avoin innovaatiokilpailu keväällä 2024.
  • Ratkaisu voi olla esim. sovellus, verkkosovellus tai verkkosivusto, jota on mahdollista monistaa tai edelleenkehittää kilpailun jälkeen myös muiden kehittäjien toimesta.
  • Kumppani osallistuu sekä innovaatiohaasteen määrittelyyn että ratkaisun kehittämiseen yhdessä voittajan/voittajien kanssa.
  • Ratkais(i)ulle haetaan laajempaa vaikuttavuuta, joten kumppani ei saa yksinoikeutta sen käyttöön.
  • Kilpailun budjetti on 50-70 k€.

Mikäli sinulla on kierrättämisen tehostamiseen liittyviä ajatuksia, joiden kehittämiseen haluaisit saada vauhtia, niin tämä innovaatiokilpailu voisi olla siihen erinomainen mahdollisuus. Ideoita yhteistyöstä voi esittää mielellään 15.11. mennessä ottamalla yhteyttä Kaisa Sibeliukseen soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.

Kaisa Sibelius
Project Manager
TREASoURcE project
Forum Virium Helsinki
Unioninkatu 24
00130 Helsinki
Tel. +358 40 570 1317
Email: kaisa.sibelius@forumvirium.fi

https://treasource.eu/call-for-ideas/