Siirry sisältöön

Kauppalehti: Mielipidekirjoitus

Kiertotalouden edistämisessä pitää muistaa vastuu myös ihmisistä. Huolena on, että kiertotaloutta ajatellaan hyvin paikallisesti, eikä välitetä ketjuun osallistuvien turvallisuudesta. Kiertotalouden työpaikoilla tulee myös varautua kemiallisiin haitta-aineisiin, kirjoittavat tutkimusprofessori Anna-Maria Teperi ja vanhempi asiantuntija Arja Ala-Laurinaho Työterveylaitokselta.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi yhteiskunnan ja talouden rakenteisiin sekä totuttuihin toimintamalleihin on tehtävä suuria muutoksia.
Kiertotalous pyrkii siihen, että raaka-aineet ja materiaalit kiertävät tuotannon, käytön ja uudelleenkäytön prosesseissa mahdollisimman pitkään, arvonsa ja laatunsa mahdollisimman hyvin säilyttäen.

Samalla minimoidaan haitalliset ympäristövaikutukset ja vähennetään neitseellisten raaka-aineiden kulutusta.