Siirry sisältöön

Kaikki muovi kiertää -hanke: Muu

Rakentamisessa käytetään 15-20% Suomessa käytettävästä muovista. Luomme parhaillaan muovien kierrätykseen liittyviä hankintakriteereitä, joiden avulla kunnat voivat edistää muovien kiertoa rakennushankkeissa. Jotta kriteerit ja niihin liittyvä oheistus vastaisivat mahdollisimman hyvin kuntien tarpeisiin, pyydämme, että vastaat oheisessa linkissä olevaan kyselyyn. Kyselyn tavoitteena on selvittää nykytilanne liittyen muovien kierrätykseen kuntien rakentamisen hankinnoissa sekä ymmärtää, mitä vaatimuksia kunnissa mahdollisesti on muovien kierrätyksen edistämiseksi. Kysely on kohdennettu erityisesti kunnissa rakentamisen hankinnoissa mukana oleville henkilöille. Kyselyn tietoja hyödynnetään hankintakriteerien ja näihin liittyvien ohjeiden sekä koulutusmateriaalin luomisessa. Kooste kyselyn tuloksista julkaistaan tammikuussa 2024 Kaikki muovi kiertää -hankkeen sivuilla.

Kysely kestää noin 10 minuuttia. Toivomme, että vastaat itse kyselyyn ja lisäksi voit lähettää sen eteenpäin organisaatiossasi. Vastaathan 24.11.2023 mennessä.

Kysely on osa Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön -hanketta (10/2022–10/2024). Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja hankkeen tavoitteena on uusiomuovimarkkinoiden vahvistaminen erityisesti Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueella. Sen toteuttajia ovat Espoon kaupunki, HSY, Salpakierto, VTT, Metropolia, LAB-ammattikorkeakoulu, Muovipoli ja Muoviyhdistys. Kysely liittyy hankkeen työpakettiin 5, jossa työstämme muovien kierrätykseen liittyviä kriteereitä ja ohjeistusta näiden käyttöön.

Kyselyn vastauksia ei yhdistetä vastaajiin. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kolme palkintoa. Arvontapalkinto sisältää käytetyistä kalastusverkoista valmistetun muoviämpärin, suklaata ja heijastimen. Voit vastata myös pelkkään kyselyyn.