Siirry sisältöön

Package-Heroes hanke: Verkkosivu, Tutkimus

Package–Heroes-hankkeessa järjestettiin kestävän ruokapakkaamisen murrosareena, jossa areenaan puoleksi vuodeksi sitoutunut asiantuntijoiden joukko haki ratkaisuja kolmeen ruokapakkaamisen haasteeseen. Murrosareenassa luotiin polkuja tulevaan ja tunnistettiin tukku tarvittavia toimia niin elinkeinoelämän toimijoille kuin hallinnolle, kansalaisjärjestöille, kansalaisille ja tutkijoille.

Murrosareena on yhteistoiminnallisen tutkimuksen muoto, jossa asiantuntijat yhdessä asettavat tavoitteita ja tunnistavat niiden saavuttamiseen tarvittavia askelia.

Package-Heroes-hankkeen kestävän ruokapakkaamisen murrosareenassa järjestettiin kolmeen työryhmään jakautuneena viiden työpajan sarja alkuvuoden 2023 aikana. Työryhmille ratkottavaksi annetut haasteet liittyivät tutkimushankkeen aikana sidosryhmien kanssa tunnistettuihin teemoihin: ruokapakkausten uudelleenkäyttöön, alan yritysten yhteistyöhön sekä pakkausten aiheuttamaan roskaantumiseen.

Työryhmät asettivat työskentelynsä aikana tavoitteita, joilla haasteet ratkottaisiin ja tunnistivat askeleita, joilla tavoitetilaan päästäisiin. Tuloksena syntyi tukku toimenpide-ehdotuksia niin elinkeinoelämän toimijoille kuin hallinnolle, kansalaisjärjestöille, kansalaisille ja tutkijoille. Raportissa toimenpiteet on ryhmitelty haasteittain eri toimijoille. Raportissa on myös taustoitusta kunkin haasteen tiimoilta.