Siirry sisältöön

EKOTEQU, TEQU – Lapin AMK: Verkkosivu, Hanke

Syntyykö yrityksessäsi hävikkiä, ylijäämää tai muuta hyödyntämätöntä materiaalia? Voisiko uudenlaisella palvelulla, tekniikalla tai liiketoimintamallilla parantaa resurssitehokkuutta? EKOTEQU-projektissa tarjoamme yrityksille apua uusien, innovatiivisten tuotteiden kehittämiselle. Yrittäjän ideasta syntyvät julkiset prototyypit voivat perustua joko yrityksen sivuvirtaan tai toimia sisäisen resurssitehokkuuden tehostamiseksi.

Kiertotalous ei ole vain ympäristöteko, vaan se avaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia Lapin elinkeinoelämälle. Pidentämällä tuotteiden elinkaarta, käyttämällä kestäviä materiaaleja ja tehostamalla tuotantoprosesseja voidaan synnyttää uutta ja tehokkaampaa liiketoimintaa alueellisesti.

PK-yrityksillä on usein runsaasti ideoita, mutta rajallisesti resursseja kehitystyölle. EKOTEQU-hanke vastaa tähän haasteeseen tarjoamalla alueen yrityksille mahdollisuuden tuoda omat kiertotalouteen liittyvät ideansa tai ongelmansa ratkaistaviksi julkisten prototyyppien avulla.

Projektin aikana toteutetaan 6 innovatiivista kiertotalouteen tai resurssitehokkuuteen liittyvää prototyyppiä lappilaisten yritysten ajankohtaisista ongelmista ja ideoista. Kaikki EKOTEQU-hankkeen toimenpiteet, tuotokset ja tulokset ovat julkisia. Yritysten osallistuminen projektiin on maksutonta. Hankkeen rahoitus on Lapin Liiton myöntämää EAKR-tukea.

Onko yrityksellänne alla oleviin aiheisiin liittyvä idea tai ongelma, jonka ratkaisemisessa voisimme auttaa?

  • Yrityksessäni syntyy sivutuotteena materiaalia, jolle haluan kehittää hyötykäyttöä.
  • Toimintani resurssitehokkuutta voitaisiin parantaa uuden teknisen ratkaisun, liiketoimintamallin tai palvelun avulla.
  • Tarvitsen yhteistyökumppanin, joka voisi hyödyntää yrityksessäni syntyvää sivuvirtaa, tai jonka sivuvirrasta voisin olla itse kiinnostunut.