Siirry sisältöön

GROWTH-ohjelma: Tutkimus

Suomi tarvitsee vahvan tulevaisuuden vision kestävästä ja uudistuvasta yhteiskunnasta sekä reilusta siirtymästä. Muutoksen rakentaminen ja kestävyysmurrokseen sopeutuminen vaatii eri kestävyyden ulottuvuuksien yhteensovittamista.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Kestävän kasvun avaimet (GROWTH) -ohjelman julkaisu tuottaa tutkimukseen perustuvia näkökulmia ja ratkaisun avaimia päätöksentekijöiden hyödynnettäväksi tukemaan oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Nämä ratkaisun avaimet korostavat uudentyyppistä arvonluontia, korkeatasoista koulutusta sekä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutumista kestävyysmurroksessa.

Julkaisussa esitetyt näkökulmat ja suositukset pohjautuvat strategisen tutkimuksen neuvoston GROWTH-ohjelman kuuden hankkeen tuloksiin. Package-Heroes-, CICAT2025-, SUDDEN-,
STYLE-, Growing Mind- ja ALL-YOUTH-hankkeet tunnistivat kolme yhteistä kestävän ja uudistuvan yhteiskunnan teemaa, niihin liittyviä näkökulmia ja ratkaisun avaimia, jotka edesauttavat siirtymää kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Teemat nousivat GROWTH-ohjelman hankkeissa tehdystä tutkimuksesta. Valitut teemat ovat keskeisiä yhteiskunnan kestävyysmurroksessa.

Teemat ovat:

TEEMA 1 ”Kiertotalous edistää elinkeinorakenteiden uusiutumista ja uutta arvontuottoa” tarkastelee kiertotalouden merkitystä elinkeinorakenteen uudistumisessa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäväksi sekä ympäristön kantokyvyn rajoissa toimivaksi.

TEEMA 2 ”Korkeatasoinen koulutus ja osaavat kansalaiset kestävän yhteiskunnan edellytyksenä” tarkastelee kestävän yhteiskunnan osaamistarpeita ja varhaiskasvatukseen ja peruskoulutukseen liittyviä kehityskohteita.

TEEMA 3 ”Kestävä yhteiskunta perustuu sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen” tarkastelee nuorten roolia yhteiskunnan vakauden varmistamisessa kestävyysmurroksessa. Tämä teema yhteen sovittaa strategisen ohjaustarpeen ja ylisukupolvisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen niissä päätöksenteon prosesseissa, joissa määritetään tulevaisuutta, jota haluamme tuleville sukupolville siirtää.