Siirry sisältöön

Suomen ympäristökeskus: Tutkimus

Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman Circwaste-hankkeen raportti käsittelee kiertotalouden mahdollisuuksia ja haasteita Suomessa. Raportissa esitellään kiertotalousskenaarioita, jotka liittyvät valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteisin. Skenaariot kuvaavat erilaisia kiertotaloustavoitteita, jotka vähentävät jätteen määrää ja lisäävät materiaalien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Raportissa hyödynnetään ENVIMATmaakunta15-mallia, joka on ympäristölaajennettu panos-tuotosmalli. Raportissa esitellään esimerkiksi, että kiertotaloustavoitteet voivat tuoda sekä taloudelisia että ympäristöllisiä hyötyjä, mutta niiden toteutuminen edellyttää usein kompromisseja työllisyyden ja ympäristövaikutusten välillä. Kiertotaloustavoitteiden vaikutukset myös vaihtelevat eri alueilla riippuen niiden taloudellisesta rakenteesta ja toimialojen välisistä suhteista.