Siirry sisältöön

Ramboll Finland, Ulkopoliittinen instituutti, Demos Helsinki: Hanke

Hankkeen tavoitteena oli analysoida teknologioiden kiertotalouden mahdollisuuksia osana Suomen kokonaisturvallisuuden vahvistamista. Hankkeen painopisteenä olivat kiertotalouteen liittyvät huoltovarmuuden ja kansallisen kriisinkestävyyden parantamisen mahdollisuudet sekä kiertotalouden toimintaperiaatteiden toteuttamiseen liittyvät haasteet.

Kiertotaloussiirtymä on edellytys taloutemme uudistumiselle ja siten myös kansalliseen turvallisuuteemme sekä kokonaisturvallisuuden ylläpitoon ja kehitykseen vahvasti vaikuttava muutos. Mitä vähemmän luonnonvaroja, laitteita ja energiaa tarvitsemme yhteiskunnan toimintojen tuottamiseksi ja varmistamiseksi, sitä resilientimpiä olemme kohtaamaan erilaisia kriisejä.

Kiertotalouden toimintamallit voivat kasvattaa kriisinkestävyyttä, mutta teknologioiden osalta tämä edellyttää sekä kansallisia että kansainvälisiä muutoksia vakiintuneisiin toimintamalleihin ja markkinoihin. Samalla näiden välinen yhteys on niin kiertotalousasiantuntijoiden kuin turvallisuusasiantuntijoidenkin piirissä vielä heikosti tunnistettua. Molemminpuolinen ymmärrys ja yhteistyö on edellytys tehokkaan ja kokonaisturvallisuutta parantavan kiertotaloussiirtymän varmistamiselle.