Siirry sisältöön

Yhteistyötä eri verkkopalveluiden kesken

Kiertotalous-Suomien sivustokokonaisuuteen on liitetty Materiaalitori, Teollisten symbioosien palvelu ja Circular design -verkkosivustot. Sivuston uutisvirtaan nostetaan esille Kiertotalous-Suomeen liittyviä ajankohtaisia asioita.

Kiertotalous-Suomen verkkopalvelun kehitystyö alkoi huhtikuussa 2022. Verkkopalvelun suunnitteluun on osallistunut useita eri organisaatioita ja toimijoita työpajoissa ja erilaisissa kyselytutkimuksissa.

Sivuston ensimmäinen versio valmistui syyskuussa. Keräämme palautetta ja kehitysideoita sivustosta ja jatkamme kehitystyötä vaiheittain.

FISS, Teollisen symbioosien palvelu

Teollisissa symbiooseissa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa ja synnyttävät uutta liiketoimintaa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista ja palveluja. FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jolla pyritään auttamaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä

Tutustu Teollisten symbioosien palveluun

Materiaalitori

Materiaalitori tarjoaa avoimen ja maksuttoman vaihdanta-alustan yritysten ja organisaatioiden ylijäämämateriaaleille, jätteille, sivuvirroille, uudelleenkäyttöön sopiville tuotteille sekä näihin liittyville palveluille. Materiaalitorilla voi myös ilmoittaa ja hakea kiertotalouden asiantuntijapalveluita. Asiantuntijailmoitukset toimivat myös teollisten symbioosien palveluiden asiantuntijapoolina, jonka kautta on mahdollista etsiä symbioosien edistämiseen tarvittavaa asiantuntija-apua.

Tutustu Materiaalitoriin

Circular Design

Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta on ympäristöministeriön strategisen Kiertotalousohjelman toimenpide, jossa syvennytään kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteisiin ja käytännön ratkaisuihin. Valmennusohjelma on suunnattu yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Maksuton pilottiohjelma koostuu kahdesta oppimispolusta: yritysjohdolle suunnatusta strategisesta tasosta sekä tuote- ja palvelukehitystyössä mukana oleville suunnatuista, käytännön työhön ohjaavista kokonaisuuksista. Ohjelman toteutuksesta vastaavat Design Forum Finland ja Ethica Oy kumppaneinaan VTT, SYKE, Sitra, Frankly Partners, Miltton ja Alice Labs.

Circular Design