Siirry sisältöön

Kiertotalouden rahoituskooste päivitetään kokonaisvaltaisesti kahden kuukauden välein Kiertotalous-Suomen verkkosivuille. Päivitetystä rahoituskoosteesta kerrotaan KiSun uutiskirjessä, joka ilmestyy noin kuusi kertaa vuodessa. Sivu on päivitetty 7.6.2023.

Käynnissä olevat alueelliset haut

Vihreä siirtymä, Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta

 • Hämeen ELY-keskus, (valtakunnallinen)
 • hakuaika: 24.4.2023 – 2.10.2023

Vihreä siirtymä, Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet

 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, (valtakunnallinen)
 • hakuaika: 27.4.2023 – 2.10.2023

Etelä-Karjalan liiton JTF-kehittämis- ja investointihankehaku

 • Etelä-Karjalan liitto, (Etelä-Karjala)
 • hakuaika: 24.4.2023 – 31.12.2023

Etelä-Karjalan liiton JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille

 • Etelä-Karjalan liitto, (Etelä-Karjala)
 • hakuaika: 4.5.2023 – 31.12.2023

Osaamiseen ja työllistymiseen liittyvät JTF-hankkeet Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

 • Hämeen ELY-keskus, (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, ylimaakunnallinen)
 • hakuaika: 12.5.2023 – 27.6.2023

Yrityksen JTF-kehittämisavustuksen haku Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

 • Hämeen ELY-keskus, (Etelä-Karjala, Kymenlaakso)
 • hakuaika: 12.5.2023 – 31.12.2023

Alueellisten ympäristöhankkeiden haku Etelä-Karjalassa

 • Hämeen ELY-keskus, (Etelä-Karjala, ylimaakunnallinen)
 • hakuaika: 15.5.2023 – 31.8.2023

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) haku (Kymenlaakson liitto)

 • Uudenmaan liitto, (Kymenlaakso)
 • hakuaika: 4.5.2023 – 31.12.2023

TKI-toiminta ja ilmastotyö

 • Keski-Suomen liitto, (Keski-Suomi, ylimaakunnallinen)
 • hakuaika: 17.4.2023 – 30.11.2023

Kuntien investoinnit yritysten toimintaedellytyksiin

 • Keski-Suomen liitto, (Keski-Suomi)
 • hakuaika: 17.4.2023 – 30.11.2023

Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet

 • Satakuntaliitto, (Satakunta, ylimaakunnallinen)
 • hakuaika: 20.4.2023 – 9.6.2023

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston haku

 • Kainuun liitto, (Kainuu, ylimaakunnallinen)
 • hakuaika: 2.5.2023 – 1.8.2023

Kestävän kaupunkikehittämisen haku – Turun ekosysteemisopimus

 • Uudenmaan liitto, (Varsinais-Suomi)
 • hakuaika: 15.5.2023 – 19.6.2023

Kymenlaakson liiton haku itäisen Suomen valtiosihteerityöryhmän painotusten mukaisiin tarpeisiin

 • Uudenmaan liitto, (Kymenlaakso, Etelä-Karjala)
 • hakuaika: 22.5.2023 – 22.6.2023

Yrityksen kehittämisavustus

 • Etelä-Savon ELY-keskus, (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)
 • hakuaika: 16.1.2023 – 31.12.2023

Yritysten kehittämisavustus

 • Etelä-Savon ELY-keskus, (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)
 • hakuaika: 1.3. 2023 -31.12.2023

Uudistuva ja osaava Suomi ohjelma

 • Etelä-Savon maakuntaliitto, (Etelä-Savo, ylimaakunnallinen)
 • hakuaika: 21.4.2023 – 1.12.2023

Kehittämis- ja investointihankehaku

 • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, (alue Pohjois-Karjala, ylimaakunnallinen)
 • hakuaika: 24.4.2023 – 10.12.2023

Kuntien perusrakenteen investointihankkeet

 • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, alue Pohjois-Karjala
 • hakuaika: 24.4.2023 – 10.12.2023

Etelä-Pohjanmaan liiton JTF-haku yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille

 • Etelä-Pohjanmaan liitto, (Etelä-Pohjanmaa, ylimaakunnallinen)
 • hakuaika: 14.4.2023 – 5.6.2023

Ennallistaminen ja jälkikäyttö

 • Keski-Suomen ELY-keskus, (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta, ylimaakunnallinen)
 • hakuaika: 2.5.2023 – 15.12.2023

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ESR+ -tyyppiset toimet

 • Keski-Suomen ELY-keskus, (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjanmaa, Satakunta, Keski-Pohjanmaa)
 • hakuaika: 22.5.2023 – 27.11.2023

TKI-toiminta ja ilmastotyö

 • Keski-Suomen liitto, (Keski-Suomi, ylimaakunnallinen)
 • hakuaika: 17.4.2023 – 30.11.2023

Yritysten kehittämisavustushaku Etelä-Pohjanmaalla (EAKR)

 • Keski-Suomen ELY-keskus, (Etelä-Pohjanmaa)
 • hakuaika: 7.4.– 31.5.2023

Yrityksen kehittämisavustushaku Etelä-Savossa (EAKR)

 • Etelä-Savon ELY-keskus, (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)
 • hakuaika: 16.1. – 31.12.2023

Yrityksen kehittämisavustushaku Kainuussa (EAKR)

 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, (Kainuu)
 • hakuaika: 16.1. – 31.12.2023

Kehittämis- ja investointihaku

 • Pohjois-Savon liitto, (Pohjois-Savo)
 • hakuaika: 17.4.2023 – 15.12.2023

Kuntien perusrakenteen investoinnit

 • Pohjois-Savon liitto, (Pohjois-Savo)
 • hakuaika: 17.4.2023 – 15.12.2023

Alueellisten ympäristöhankkeiden haku Kanta- ja Päijät-Hämeessä

 • Hämeen ELY-keskus, (Kanta-Häme, Päijät-Häme, ylimaakunnallinen)
 • hakuaika: 15.5.2023 – 31.8.2023

Käynnissä olevat valtakunnalliset haut

Ravinteiden kierrätyksen hankehaku

 • Ympäristöministeriö, (valtakunnallinen)
 • hakuaika: jatkuva (hakemusten käsittelyt 2023: 30.6., 30.9. ja 31.12.)

Innovatiiviset julkiset hankinnat

 • Business Finland, (alueena koko maa)
 • jatkuva haku

Materiaalikatselmus

 • Business Finland, (alueena koko maa)
 • jatkuva haku

Kestävyysratkaisut

 • Sitra, jatkuva haku (alueena koko maa)
 • jatkuva haku (alueena koko maa)

Valtionavustukset LIFE-hankkeiden omarahoitusosuuteen

 • ympäristöministeriö (valtakunnallinen)
 • jatkuva haku

Kuntien ilmastohankkeet -avustushaku

 • Ympäristöministeriö (valtakunnallinen)
 • jatkuva

Kuntien ilmastosuunnitelmat -avustushaku

 • Ympäristöministeriö (valtakunnallinen)
 • jatkuva

Pilottihaku: Datan jakamisen soveltamiskohteet

 • Sitra
 • haku päättyy 29.9.2023

Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestoinnit 2023

 • Business Finland
 • haku sulkeutuu 27.9.2023

Seurattavat rahoittajat

Kiertotalouden rahoitushakukoosteessa on käyty läpi seuraavat rahoitusta tarjoavat tahot

 • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
 • Business Finland
 • ELY-keskukset
 • Energiavirasto
 • Finnvera
 • Ilmastorahasto
 • Kestävän kasvun ohjelma (RRF)
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Maakuntaliitot
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Sitra
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Suomen Akatemia ja Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)
 • Tesin suorat sijoitukset ja rahastosijoitukset
 • Traficom
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Väylävirasto
 • Ympäristöministeriö

Vinkkejä rahoituskokonaisuuden kehittämiseen voit tarjota palautelomakkeemme kautta.

Lisätietoa

Kimmo Heponiemi

asiantuntija

Janne Keränen

Asiantuntija, Motiva Oy